Het vagevuur op aarde.

De impact van dienen en migratie
van ongehuwde vrouwen op hun latere leven.

Assenede, generatie 1830/1831.

 

Christa Matthys

 

Scriptie voorgelegd aan de FFaculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
VAO Vrouwenstudies,
voor het behalen van de graad van
gediplomeerde in de aanvullende studie Vrouwenstudies

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Antwerpen

Promotor: Prof. Dr. Leen Van Molle
Lector: Prof. Dr. Eric Vanhaute

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Deel I. Situering van het onderzoek

    A. Inleiding

    B. Probleemstelling

    C. Literatuur: levensloopanalyse en onderzoek naar dienstmeiden

        C.1. Levensloopanalyse

        C.2. Onderzoek naar dienstmeiden

        C.3. Dienstboden en levensloop

    D. Methode: levensloopanalyse in de praktijk

        D.1. Bronnen

        D.2. Techniek

    E. Casus

        E.1. Assenede

        E.2. Generatie 1830/31

 

Deel II. Analyse

    A. Intreden als dienstbode: sociale achtergronden

        A.1. Beroep van de vader als verklarende variabele voor intrede in het dienstbodeberoep

        A.2. Andere voorhuwelijkse beroepen cohorteleden

        A.3. Geletterdheid van de vader als verklarende variabele voor intrede in het dienstbodeberoep

        A.4. Gezinssamenstelling als verklarende variabele voor intrede in het dienstbodeberoep

        A.5. Beroep van de vadert als verklarende variabele voor leeftijd bij intrede in het dienstbodeberoep23

    B. De invulling van de dienstbodefase

        B.1. Bestemmingen

        B.2. Duur en continuďteit van de dienstbodefase

        B.3. De werkgevers

    C. De impact van de dienstbodefase

        C.1. … op de geletterdheid

        C.2. … op het huwelijk

        C.3. … op de fertiliteit

        C.4. … op de geografische mobiliteit

 

Deel III. Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende