Het vagevuur op aarde. De impact van dienen en migratie van ongehuwde vrouwen op hun latere leven. Assenede, generatie 1830/1831. (Christa Matthys)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Om deze onderzoekspaper omtrent migratie van vrouwen tot een goed einde te brengen, moest ik documenten consulteren in verschillende archiefinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Men zou kunnen zeggen dat ik min of meer in de voetsporen ben gereisd van de mensen die in deze paper de hoofdrol spelen.

 

Net zoals deze vrouwen, wist ik niet altijd goed wat ik, eens ter plaatse, zou aantreffen. Gelukkig kon ik rekenen op de deskundige bijstand van de verschillende archiefverantwoordelijken. Volgende personen verdienen dan ook een woord van dank: Dhr. P. Debergh van het archief van de dienst bevolking van Gent en zijn medewerkers in Oostakker, Wondelgem en Zwijnaarde, Dhr. S. De Haan van het Zeeuws Archief, Mevr. R. de Muynck van de gemeentelijke dienstverlening in Bassevelde en Boekhoute, Dhr. W. De Vries van het gemeentearchief in Sluis, Mevr. S. Latz van de bevolkingsdienst van Assenede, Dhr. A. Prinsen van het gemeentearchief van Hulst, Mevr. C. Rollé van de bevolkingsdienst van Zulte, Dhr. M. Stevens van het gemeentearchief van Terneuzen, Dhr. M. Torck van de bevolkingsdienst van Zulte, Mevr. M. Van Der Looven van de bevolkingsdienst van De Pinte, Mevr. L. Vanhecke van de bevolkingsdienst in Zelzate, Dhr. T. Verwaeren van het stadsarchief van Dendermonde.

 

Ik wil ook professor An Hermans bedanken omdat zij mij de inspiratie leverde bij de keuze van mijn onderwerp. Professor Leen Van Molle en professor Eric Vanhaute wil ik bedanken voor hun niet aflatende interesse en ondersteuning bij de voltooiing van de paper.

 

Aan Saskia ben ik dank verschuldigd voor het nalezen van deze paper. Tenslotte bedank ik mijn ouders, broer en vrienden voor de steun en de ontspanning die zij mij bezorgden.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende