Licentiaatsverhandelingen on-line

 

Thematisch overzicht

<<<   >>>

Nieuw

 

Geschiedenis:           
Nieuwste Tijden

Nieuwe tijden

Middeleeuwen

Oudheid en Archeologie

 

Antropologie/Anthropology

 

Afrikaanse/Oosterse talen en culturen

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

Biologie en milieustudies

 

Communicatiewetenschappen

 

Criminologie

 

Cultuurwetenschappen

 

Economische wetenschappen

 

Geografie

 

Germaanse filologie / Taalwetenschap

 

Gezondheidszorg

 

Handelsingenieur

 

Indologie

 

Informatica

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 

Latijn-Grieks

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

Pedagogische wetenschappen

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 

Psychologie

 

Rechten

 

Romaanse filologie

 

Scheikunde

 

Sinologie

 

Sociologie / Sociology

 

Wijsbegeerte

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken

 

Eindverhandelingen hogescholen

 

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 

 

Geschiedenis: Oudheid en Archeologie

 

 1. Hypatia van Alexandrië, een receptiegeschiedenis. (Sara Van Hoecke)
 2. Atleten in de politiek. De publieke carrières van Olympionikai en andere winnaars in Griekse spelen. (Tom Gheldof)

 3. Over de drempel. Een kritische analyse van noord-levantijnse domestieke architectuur in de ijzertijd 1 periode. (Tom Brughmans)

 4. Welke rol speelt de Griekse godsdienst bij Aischulos en Euripides? (Mark Beumer)

 5. Griekse Godsdienst en Samenleving. Het Atheense theater 525-404 v. Chr. Godenrijk of Godenloos? (Mark Beumer)

 6. De vicus te Naaldwijk. (Lourens van der Feijst)

 7. Tituli honorarii, monumentale eregedenktekens. Ere-inscripties ten tijde van het Principaat op het Italisch schiereiland. Een statistisch-epigrafisch onderzoek. (Annelies De Bondt)

 8. Settlement Pattern in Southeast Anatolia. An analyse of the structures at the site of Nevalı Çori. (Pakize Ercoskun)

 9. Griekse publieke baden. Chronologische ontwikkeling, typologie en functie. (Katrien Luts)

 10. Vervlogen schoonheid. Schmink en parfum in de romeinse periode. (Annika Devroe)

 11. De Horizon in het Licht van het Mesopotamische Wereldbeeld. (Vincent Ongkowidjojo)

 12. Overzicht van de neo-Assyrische administratie op municipaal, provinciaal en centraal niveau ten tijde van de dynastie der Sargonieden ( 722 - 610 bc ). (Toni De Winne)

 13. De Oud-Babylonische patriarchale samenleving: een schets over het leven van de vrouw. (Elke Beckers)

 14. North Mesopotamian Jewellery during the Third Millennium B.C. Some Considerations. (Fabrice De Backer)

 15. Topografie en urbanistische ontwikkeling van Cumae: Vanaf de stichting van de Griekse kolonie tot de laatantieke periode (ca. 730 v.C.-4de/5de eeuw n.C.). (Bart De Graeve)

 16. Het Griekse vuur: de realiteit achter de mythe. (Bart De Graeve)

 17. ‘Tussen Wieg en Graf’ De materiële baby- en kindergrafcultuur in de eerste helft van het tweede millennium v.C. in de Levant en de Mesopotamische tekstuele bronnen als middel tot reconstructie van het baby- en kinderleven. (Jasmien Huenaerts)

 18. Een vergelijkende studie van de muziekinstrumenten uit Klein-Azië in de Grieks-Romeinse periode en de hedendaagse muziekinstrumenten in Turkije. (Pakize Ercoskun)

 19. Studie van de structuren en het aardewerk van Site ‘De Noker’ (werkput 2) te Mechelen. Het Godshuis van de Heilige Drievuldigheid: de kapel en haar directe omgeving. (Dries Paumen)

 20. Les portus de la vallée de l’Escaut à l’époque carolingienne. Analyse archéologique et historique des sites de Valenciennes, Tournai, Ename, Gand et Anvers du 9e au 11e siècles. (Florian Mariage)

 21. Abu Mina: de opkomst en de ondergang van een koptisch bedevaartsoord. (Inne Hermans)

 22. Een historische biografie van keizer Caracalla (188-217). (Michiel Vanderhaeghe)

 23. Archeologisch Erfgoed en Publiekspresentatie. Onderzoek naar de mogelijkheden van Artikel 9 uit het Verdrag van Malta. (Anton Cruysheer)

 24. De Cultus van Sol Invictus. Een vergelijkende studie tussen keizer Elagabal (218-222) en keizer Aurelianus (270-275). (Pieter Devlaminck)

 25. Architecture and General Functioning of the Cult Units at Late Bronze Age Enkomi on Cyprus. (Liesje De Haes)

 26. De opbouw en inrichting van de Romeinse soldatenbarak van de eerste tot de derde eeuw na chr. Analyse van barakken en vergelijkend onderzoek naar gelijksoortige gebouwen in Italië. (Ria Berkvens)

 27. Wie was de Romeinse arts? Een interpretatie vanuit de iconografische en archeologische bronnen, geconfronteerd met de traditionele interpretatie vanuit de literaire en epigrafische bronnen. (Marlien Janssens)

 28. Status quaestionis van het onderzoek in Vindolanda op het gebied van de militaire geschiedenis. (Jeroen Poppe)

 29. Quid pro quo. De relatie van de keizers Claudius, Nero en Trajanus met de Italische steden. Een onderzoek van epigrafisch en historiografisch materiaal. (Geertrui Meire)

 30. De economische rol van vrouwen zoals blijkt uit de werken van Cicero. (Annelies Van den Bruele)

 31. Municipale curatores in Italië en de Westelijke Provincies tijdens het Principaat. (Véronique Bonkoffsky)

 32. Decurio adlectus decreto decurionum. De decuriones adlecti: uitverkorenen of alledaagse decuriones? Geadlecteerde decurionen in de lokale gemeenschappen van Italië en de westelijke provincies tijdens het Principaat. (Francisca Declerck)

 33. Het archief van Lucius Pompeius Niger (Ruben Smolders)

 34. Homerische invloeden in de koninklijke tombes te Vergina? (Catharina Boullart)

 35. De ijver van de duivel. De Isis- en Mithrascultus door de ogen van christelijke en heidense auteurs. (Saskia Roselaar)

 36. „Rom dagegen hat mich richtig ergriffen” Een onderzoek naar het gebruik van de antieke Oudheid door Adolf Hitler in Mein Kampf en de Tischgespräche. (Stijn Gevaert)

 37. Ptolemaeïsch Egypte voor de Romeinse verovering. Onderzoek naar de sociaal-economische situatie op het einde van de tweede en het begin van de eerste eeuw v.C. tot de Romeinse verovering in 30 v.C. (Delphine Deleersnyder)

 

<<<   >>>

 

 

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

De hier gepubliceerde verhandelingen worden ook opgenomen in de
"Bibliografie van de geschiedenis van België"
onder leiding van Prof. Em. Romain Van Eenoo.

 

 

Laatste aanpassing op zondag 01 september 2013

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.