Licentiaatsverhandelingen on-line

 

Thematisch overzicht

<<<   >>>

Nieuw

 

Geschiedenis:           
Nieuwste Tijden

Nieuwe tijden

Middeleeuwen

Oudheid en Archeologie

 

Antropologie/Anthropology

 

Afrikaanse/Oosterse talen en culturen

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

Biologie en milieustudies

 

Communicatiewetenschappen

 

Criminologie

 

Cultuurwetenschappen

 

Economische wetenschappen

 

Geografie

 

Germaanse filologie  / Taalwetenschap

 

Gezondheidszorg

 

Handelsingenieur

 

Indologie

 

Informatica

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 

Latijn-Grieks

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

Pedagogische wetenschappen

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 

Psychologie

 

Rechten

 

Romaanse filologie

 

Scheikunde

 

Sinologie

 

Sociologie / Sociology

 

Wijsbegeerte

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken

 

Eindverhandelingen hogescholen

 

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 

 

Economische wetenschappen

 1. Determinants of firm growth: evidence from Belgian companies. (Teng Hou Loi & Arslan Aslam Khan)

 2. Right of Pledge and the Transparency of Debtors’ Assets. (R.A. Zeldenrust)

 3. De Belgische textielnijverheid op de wereldmarkt, 1950-1975. (Koen Paeye)

 4. Vrijhandel in de Arabische regio, met case studies van Jordanië en Syrië. (An Van Raemdonck)

 5. Een blik op de problematiek der regionale werkloosheidsdiscrepanties. (Wouter Torfs)

 6. Russia and the use of energy as a political means. (Philippe Desplenter)

 7. De ontwikkeling van de grote low cost carriers in West-Europa vanaf 2004: een economische analyse. (Liesbeth Herremans)

 8. Hr-dienstverleners: gespecialiseerde leveranciers of een trend naar ‘one-stop-shopping’. (Glenn Vervoort)

 9. Influences of hedge fund activism on the medium term target firm value. (Nick Stokman)

 10. Het gebruik van frames voor marketingdoeleinden. (Hanne Deschacht)

 11. De rol van de overheid in de generische geneesmiddelenindustrie. (Michael Adriaen)

 12. Verhandelbare mobiliteitsrechten. Het opzetten van een autokilometerbeurs in de praktijk. (Tom Barra)

 13. De internationalisatie van de globale automobielindustrie. (Jochen Fries)

 14. Het generatiepact. (Hans De Steur)

 15. Rekeningrijden: de oplossing voor het mobiliteitsprobleem? (Thijs Martens)

 16. Economische impact van de strenger wordende overheidsbeperkingen voor de tabaksindustrie in Belgie. (Fred Vandermarliere)

 17. Van “growthmania” naar “steady state”: analyse van een paradigmawissel in het economisch denken. (Kjell Bleys)

 18. Gebruik van de ‘theory of constraints’ bij de optimalisatie van managementbeslissingen. (Tom Van Havermaet)

 19. Kwaliteitszorg binnen politie. Onderzoek naar de toepassing van kwaliteitsmodellen in de Belgische politie. (Annelies De Laender)

 20. De relatie tussen technologische en economische performantie: een exploratieve analyse van de digitale fotografie markt. (Dieter Vanovertveldt)

 21. De weg naar een vertrouwensbonus. Twintig adviezen voor de sturing en de financiering van de zorg voor personen met een handicap in voorzieningen in Vlaanderen. (Erik Van Buggenhout)

 22. Studie van de Belgische brouwerijsector. (Frederick Vanneste)

 23. Hervorming van het brugpensioen in het kader van het eindeloopbaandebat. (Bram Vanhoutte)

 24. Internetgebruik in de detailhandel Een onderzoek naar het adoptieproces van detaillisten in de binnenstad van Hilversum. (Thijs van Giezen)

 25. ‘Outsourcing’ van HR-activiteiten: literatuurstudie en empirisch onderzoek. (Pieter-Jan Denolf)

 26. Effectiviteit van lokaal overheidsbeleid. Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten. (Benoit Sintobin)

 27. Argentina at the crossroads... again. (Nicolas Claus)

 28. Effectieve prestatiebeoordeling. (Pim Vergunst)

 29. Een Vlaamse, culturele televisieomroep. (pdf 750 kb). (Stijn De Zutter)

 30. Culture and the theory of constraints. Exploring cultural values and organisational design parameters. (Barbara Brouwer)

 31. Disability Policy in EU Member States and the Open Method of Co-ordination. (Sybren Bouwsma)

 32. Evolutie van holdings in België. (David Verhasselt)

Geografie

 1. Mara Dryland Becomes Wetland. A social-ecological and multi-scale perspective on the adaptability of the livelihood system around the Tanzanian Mara wetlands. (Ewald Bogers)

 2. Dorpskernverschuiving: Nederzettingstransformatie van Guigoven en Bommershoven. (Pieter Konings)

 3. Drie pijlers van democratie. Een onderzoekje naar voorwaarden voor succesvolle democratiseringen (in drie Arabische landen). (Anthon Keuchenius)

 4. Tijd-ruimtegeografie van alleenstaande moeders in de rand van Gent. (Lieve Coorevits)

 5. Mogelijkheden tot herbestemming van oude industriële sites binnen ‘duurzaam toerisme’ in België. Case study: De Carcoke-site te Zeebrugge. (Dirk De Ville)

Germaanse filologie /Taalwetenschap

 1. Журналистика XXI века  - Journalistiek in de XXI eeuw. (Shachida Ushurova)

 2. Translate the Pun, Sacrifice the Fun: A Comparative Case Study of the Dutch Subtitled Wordplay in an Episode of The Persuaders! (Shachida Ushurova)

 3. Criminaliteit in de media: De representatie van corporate crime in de Vlaamse kranten DS & HLN. (Tom Demeestere)

 4. Traducir y subtitular humor: la aplicabilidad de las estrategias propuestas en la Traductología. (Eline Compernolle)

 5. Vergelijkende studie van voetbalterminologie in Nederlandse en Vlaamse kranten. (Juul Engelen)

 6. Analyse van brontoespraken: zoektocht naar de trigger van déclic. (Daan Weigand)

 7. Modalpartikeln in Internetdiskussionen. Eine empirische Studie mit den Darstellungsmodellen von Thurmair und Langacker. (Jeroen Pollet)

 8. “Grenzen van de goede smaak” Het Vlaamse uitgevershuis A. Manteau en de gemanipuleerde vertaling van Curzio Malaparte’s La Pelle (1951). (Youssef Sakkali)

 9. "Dat boekje heeft mij echter den klop gegeven". Een onderzoek naar de invloed van Lev Tolstoj op Stijn Streuvels. (Karel Vanhaesebrouck)

 10. Jungle Book herbekeken. Kipling, Disney & jeugdadaptaties. (Nienke van Son)

 11. Christer Kihlmans privata liv som utgångspunkt för hans litterära verk. Om relevansen av den biografiska litteraturforskningen. (Brecht-Oscar Leus)

 12. Met gelate si togeden… Non-verbale communicatie in Middelnederlandse verhalende teksten. (Sacha Voogd)

 13. Degeneratie als thema van het fin de siècle. Op zoek naar een literaire vertaling in het Vlaamse Proza. (Jef Vandermosten)

 14. Herkomst: literatuur. Bestemming: vrijheid. Hafid Bouazza’s representatie in de media. (Kim van Kaam)

 15. ik bereik haar niet dan onvervuld’ Close-reading interpretatie van het tweeluik ‘Picknick bij Schimmeres’ van Henk Knol. (Liesbeth Goedbloed)

 16. Het literatuurkritische werk van Louis Paul Boon 1945-1974. (Romain John van de Maele)

 17. De Zeven Meesteren van Rome. Onderzoekingen over een Middelnederlandse prozavertaling van de Historia Septem Sapientum. (Niels Evers)

 18. Met of zonder parachute? Een onderzoek naar de effecten van consolideren op het onthouden van woorden in het basisonderwijs. (Maartje de Groot)

 19. De Novelisatie in Vlaanderen. (Kristien Lindemans)

 20. "There Are Still the Hours" - Time in Mrs Dalloway and The Hours. (Marlies de Vos)

 21. Robert Musils Die Versuchung der stillen Veronika – Ein interpretatorischer Versuch. (Tamar N.D. Stooker)

 22. From Collision to Collusion. An Optimality Approach for Metonymic Type Coercion. (Marlies Kluck)

 23. Het levende hoofd. Sprekende en bewegende hoofden in Oud- en Middelierse literatuur. (Iris Wortman)

 24. Diversity Within the Return to Religion: The Baal T’shuvah Phenomenon in Three Works of Recent Jewish American Fiction. (Martin Ras)

 25. TEC-talen en niet-TEC-talen: wat is het technische verschil? Over transitieve, intransitieve, onaccusatieve en passieve expletiefconstructies in Germaanse talen. (Albert van Zoelen)

 26. Pittige portretten. De presentatie van leken in drie teksten uit de codex Wiesbaden HH 3004 B 10. (Marian van der Vlist)

 27. Opening up Worlds. Intermediality Reinterpreted. (Joki van de Poel)

 28. De Heimatvertriebenen en Polen: de blijvende schaduw van WO II. (Sofie Decoster)

 29. Wie erfahren die Bewohner der deutschsprachigen Gemeinschaft ihre Identität und das politische Autonomiebestreben? (Sofie Decoster)

 30. Nevenschikking en samentrekking. (Rijk Willemse)

 31. In het eigenste vreemdgaande. Vervreemding in het werk van Hans Faverey. (Jurrie Zaat)

 32. Der weite Blick der Wereldbibliotheek: Die internationale Ausrichtung der Wereldbibliotheek unter besonderer Beachtung der deutschen Kultur zwischen 1905 und 2004. (Cornelie van Rinsum)

 33. The Function of Food and Dinner in Sir Gawain and the Green Knight. (Marije Pots)

 34. The EU Language Regime. Lingual and Translational Problems. (Emily van Someren)

 35. Wie krijgt de beurt? Een kwantitatief onderzoek naar de samenhang tussen beurtverwerving door leerlingen en beurttoewijzing door de docent. (Marieke van der Meer)

 36. Jan Van Boendaele, Brabantse Yeesten, XXIV. (Katell De Groote)

 37. De Vlaamse kleinkunstbeweging na de Tweede Wereldoorlog. Een historisch overzicht. (Peter Notte)

 38. A comprehensive study of the non-dramatic work of Sue Townsend. (Jurgen Willems)

 39. Heel even is de wereld bijna om van te houden. Het verkoolde alfabet van Paul de Wispelaere. (Stijn De Paepe)

 40. Verkenning van de grens tussen fictie en non-fictie in het vroege werk van Jef Geeraerts. (Heidi Delaere)

 41. The Effects of the Bombings in World War Two in Literature and Society. A Comparison between Gert Ledig’s Vergeltung and Joseph Heller’s Catch-22. (Yvonne Karsmakers)

 42. Die Übersetzung deutscher attributiv gebrauchter Partizipialkonstruktionen ins Niederländische. Eine Analyse und ein Vergleich anhand von fünf deutschen Romanen und deren niederländischen Übersetzungen. (Arno de Jonge)

 43. Het testen van receptieve woordenschatkennis. (Marlon Hommersom)

 44. The death of Beowulf. (L. Lengers)

Gezondheidszorg

 1. Ervaringen van familieleden van MS-patiënten met eigen zorg en met verpleegkundige hulp thuis. (Joke Blomme)

 2. Een beschrijvend onderzoek naar de verpleegkundige rol binnen de preventie van VAP op ICU vanuit dienst intensieve zorgen Regionaal ziekenhuis Jan Yperman campus O.L.V. (Dennis Logie)

 3. Studie naar de relevantie van mission statements in Vlaamse not-for-profit instellingen. (Dominique Vandijck)

 4. CLBartsen en de preventie van tienerzwangerschappen. (Maria Nys)

Handelsingenieur

 1. Concurrentierisico in Strategische Allianties. Managing Competitive Risk in Strategic Alliances. (G .H.F. van Suchtelen van de Haare)

 2. De prijsevolutie en waardebepaling van secundair vastgoed in België. (Kristof Janssens)
 3. Concurrentiële Intelligentie. (Frederik Claeys)

 4. Heimelijke verlokking. Een nieuw perspectief op geurenmarketing. (Roos Schippers)

 5. Van loopbaan naar levensloopbaan. Hoe beïnvloedt de private levenssfeer de loopbaanontwikkeling? (Greet Verhest)

 6. Business intelligence voor KMO’s. Van Concept tot Determinanten. (Tim Cuypers)

 7. Dienstenhandel en de Interne Markt. Analyse van handelsvolumes, handelsbarrières en daaruit volgend Europees beleid. (Menno Pillu)

 8. De evolutie van het personeelsblad in Vlaanderen. Casestudie: Analyse van het personeelsblad van de Vandemoortele Group. (Frederik Defossez)

 9. De toetreding van Rusland tot de WHO. (Philippe Desplenter)

 10. Colombia: vrede in zicht? Analyse van het gewapend conflict en mogelijke oplossingen. (Joris Van der Linden)

 11. De Chinese aandelenbeurzen van Shenzhen en Shanghai. (Steven Anthonis)

 12. De visie van Braudel en Wallerstein op de ontwikkeling van het kapitalisme. (Gregory De Vleeschouwer)

Indologie

 1. Middel-Indische grammatica. Een kritisch vergelijkende studie van de Prākrta-Sarvasva, de Prākçta-Kalpataru en de Prākrtānusāsana. (Saartje Verbeke)

 2. Enkele kortverhalen uit Een hart, duizend verhalen door Amritlāl Nāgar. (Veerle Billet)

 3. De Mallapurāna of ‘Purāna van de worstelaars’. (Sarah Van Liefferinge)

 4. Multiculturalisme in het Sultanaat van Delhi. De biografie van Kabīr en Amīr Khusro. (Riet Schouwenaars)

 5. De jainistische en boeddhistische nonnengemeenschap; een vergelijkende studie. (Claire Maes)

 6. De Nemidūta van Vikrama, een geannoteerde vertaling. (Gudrun Pinte)

 7. De iconografie van de 24 TĪRTHAŃKARA’S. (Annelies Vanderlinden)

 8. De Subhadrāharana van Mādhava Bhatta. (Helena De Cock)

 9. Historisch overzicht van het sikhisme. Met de nadruk op Goeroe Nanak en Goeroe Gobind Simh. (Lynn Vandevoorde)

 10. Sādhanamālā. Geannoteerde vertaling van de sādhana’s gewijd aan Vajra-Tārā en hun relevantie voor het moderne tantrisch boeddhisme. (Tim Van der Haegen)

 11. The Indian and Pakistani Diaspora in the U.S. Interest Groups, American Politics and Policy Process. (Britt Roels)

 12. Susham Bedis 'Ciriyā aur Cīl'; een selectie met een blik op de Indiase diaspora. (Britt Roels)

Informatica

 1. Feasibility, beneficiality, and institutional compatibility of a micro-CHP virtual power plant in the Netherlands. (Patrick Landsbergen)

 2. User generated metadata in the LibraryThing folksonomy. (Vincent Sterken)

 3. Mensch-Maschine Kommunikation. (Andreea Niculescu)

 4. Een Supply Chain Model voor interhome. (Urwin W. Staphorst)

 5. Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards. (Pieter Lootens & Tim De Bruyn)

 6. Transport de Flux Temps Réels dans un Réseau IP Mobile. (Phd-report) (Hazar Aouad)

 7. Services d’autorisation et Intégration au protocole d’attribution dynamique des adresses. (Phd-report) (Jacques Demerjian)

 8. Breedbandtoegangsnetwerk voor treinen door middel van Radio-over-Fiber. (Peter Dedecker)

 9. Computer-based instruments for a remotely-operated laboratory. (Jonas Goossens, Matthias De Groote and Katrien DeCoster)

 10. Data mining in een gegevensbank met HIV-experimenten. (Wim Scharpe)

 11. EtherSim: A Simulation of the Ethernet. MAC Sublayer using C#. (Arnout Swinnen)

 12. Evaluatie van vaaglogisch gebaseerde filters voor ruisonderdrukking. (Björn Blanckaert)

 13. Beveiliging van Medische Informatiesystemen. (Tim Denoulet en Mathieu Desmet)

<<<   >>>

 

 

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

 

 

Laatste aanpassing op zondag 31 augustus 2014

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.