De rol van de overheid in de generische geneesmiddelenindustrie

 

pdf-version

 Michael Adriaen

 

Verhandeling aangeboden tot het behalen van de graad van
Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor : Prof. Dr. W. MOESEN
 

Winnaar van de ARCO-promotieprijs 2006
Een onderscheiding voor de non-profit en de sociale economie

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,2 mb)