De jainistische en boeddhistische
nonnengemeenschap

een vergelijkende studie

 

pdf-version

Claire Maes

Verhandeling voorgelegd voor het bekomen van de graad van
licentiaat in de Oosterse Talen en Culturen
 

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Gent

Promotor: Prof. dr. Frank Van Den Bossche

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,5 mb)