De visie van

Braudel en Wallerstein

op de ontwikkeling van het kapitalisme.

 

Gregory De Vleeschouwer

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Faculteit Toegepaste
Economische Wetenschappen,
voor het behalen van de graad van
graad van Handelsingenieur-TM-IEDB
 

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Antwerpen

Promotor: Prof. Dr. Opdebeeck

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

1. Pleidooi voor een nieuwe historische sociale wetenschap

        1.1. De Methodestrijd

        1.2. Het vrijheidsdebat

        1.3. Een holistische en unidisciplinaire vorm van wetenschap

 

2. De visie van Braudel op de ontwikkeling van het kapitalisme

    2.1. Structuur: de verticale dimensie

    2.2. Structuur: de geografische of horizontale dimensie

    2.3. Structuur: de chronologische dimensie

    2.4. De samenleving of 'de verzameling der verzamelingen'

    2.5. Een superieur Europa?

    2.6. Kritiek op het kapitalisme

    2.7. Toekomstvisie

 

3. De visie van Wallerstein op de ontwikkeling van het kapitalisme

    3.1. Analyse-eenheid

    3.2. Het moderne wereld-systeem

        3.2.1. Structuur

        3.2.2. Historisch verloop van het moderne wereld-systeem

        3.2.3. Utopistics; is het moderne wereld-systeem nog een lange toekomst beschoren?

        3.2.4. Cultuur

 

4. Braudel en Wallerstein: verschillen en overeenkomsten

    4.1. Verschillen

    4.2. Het ontstaan van het kapitalisme: op zoek naar consensus

    4.3. Overeenkomsten

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende