De visie van Braudel en Wallerstein op de ontwikkeling van het kapitalisme. (Gregory De Vleeschouwer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

"Il y aura toujours, pour les historiens et pour toutes les autres sciences de l'homme, et pour toutes les sciences objectives, une Amérique à découvrir." (Braudel, 1985, p. 121)

 

Voorwoord

 

Het is ongetwijfeld waar dat iedereen er in laatste instantie alleen voorstaat; alleen achter de boeken, alleen achter een wit blad, alleen in angst en vervulling.  Maar soms zijn er ogenblikken waarop men beseft dat dit maar een halve waarheid is.  Dan ziet men in dat men de waarheid - die van een thesis bjivoorbeeld, maar ook die van het eigen bestaan - nooit volledig in pacht kan hebben, en dat men op zijn eentje slechts over een halve kracht beschikt; de andere helft zal zich steeds bij de ander bevinden.  En men mag dankbaar zijn als men van die helft nu en dan een deel terugkrijgt.

 

Mijn dank gaat uit naar mijn promotor Prof.Dr. Opdebeeck, die steeds bereid was met aandachtig oor naar mijn plannen en moeilijkheden te luisteren.  Hij heeft me steeds op passende en verstandige wijze raad gegeven.  En ook als mens heeft hij me hulpvol bijgestaan.

 

Graag zou ik ook Dr. Mielants bedanken, die het nooit moe werd met mij te discussiëren over het onderwerp van de thesis.  Hij heeft me meermaals gewezen op boeken die ik eens moest raadplegen en vond het zelfs niet te veel moeite mijn tekst door te nemen en van commentaar te voorzien.  Wat de teksten die hij zelf schreef betreft, daar heb ik zeer veel uit kunnen opsteken en zij hebben mij een flink eind vooruit geholpen.  Ik kan alleen maar hopen dat ik ze in deze thesis tot hun recht heb kunnen laten komen.

 

Vervolgens wens ik mijn ouders en mijn zus te bedanken, omdat zij er altijd voor mij waren, geduld met mij hadden, en mij steeds door dik en dun steunden.  Ik wil ook mijn vrienden en mijn vele studiemakkers niet vergeten, zonder wie deze thesis voor mij toch een dimensie minder zou bezitten.  Tenslotte wil ik uit de grond van mijn hart Evelyne bedanken - gewoon omdat zij Evelyne is.  

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende