Analyse van brontoespraken:
zoektocht naar de trigger van déclic

 

pdf-version

D.M.Weigand

 

Masterproef aangeboden tot het
verkrijgen van het diploma Master in het Tolken

Academiejaar: 2007-2008

Lessius Hogeschool

 

Promotor: Dr. H.Salaets

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,6 mb)