Evaluatie van vaaglogisch
gebaseerde filters voor
ruisonderdrukking
 

pdf-version

Björn Blanckaert

Scriptie ingediend tot het behalen van de academische graad van
licentiaat informatica

Academiejaar: 2003-2004

UNIVERSITEIT GENT

Promotor: Prof. Dr. E. E. Kerre
Scriptiebegeleiders:
Dr. M. Nachtegael
D. Van Der Weken
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (5 mb)