Degeneratie als thema van het fin de siŤcle

Op zoek naar een literaire vertaling in het Vlaamse Proza

 

Jef Vandermosten

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Germaanse Talen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. J. Couttenier

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Woord vooraf

 

1 De degeneratietheorie en haar verspreiding

    1.1 Het degeneratieparcours

    1.2 Het vooruitgangsgeloof

    1.3 Het medische discours

    1.4 De beschavingskritiek

 

2 De literaire vertaling van de degeneratietheorie

    2.1 Het naturalistische model

    2.2 Het Vlaamse proza

 

3 ErfelijkheidstheorieŽn bij V. Loveling

    3.1 De vroegere novelles

    3.2 De latere romans

 

4 Het naturalisme bij C. Buysse

    4.1 De novelle ĎDe biezenstekkerí

    4.2 De roman Het recht van de sterkste

    4.3 De roman Schoppenboer

 

5 De decadente stadsroman

    5.1 E. de Bom, Wrakken

    5.2 L. Baekelmans, De doolaar en de weidsche stad

    5.3 G. Vermeersch, De last

 

Besluit

 

Literatuurlijst

 

home lijst scripties inhoud volgende