Mogelijkheden tot herbestemming
van oude industriële sites binnen ‘duurzaam toerisme’
in België.

Case study

De Carcoke-site te Zeebrugge.

 

Dirk De Ville

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Wetenschappen, vakgroep Geografie
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geografie.

Academiejaar: 2002-2003

Vrije Universiteit Brussel

Promotor: Prof. Dr. Stefan De Corte

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord

 

Doel van de thesis

 

HOOFDSTUK 1: Algemene inleiding Toerisme

 

HOOFDSTUK 2: Geografie van het toerisme

 

HOOFDSTUK 3: Alternatief toerisme – Duurzaam toerisme

 

HOOFDSTUK 4: Industriële archeologie en erfgoedtoerisme

 

HOOFDSTUK 5: Voorbeeld van een duurzaam toeristisch project:‘Emscher Park’

 

HOOFDSTUK 6: Kusttoerisme - Een stand van zaken

 

HOOFDSTUK 7: Case study: Carcoke-site te Zeebrugge

 

Algemeen besluit

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende