Mogelijkheden tot herbestemming van oude industriële sites binnen ‘duurzaam toerisme’ in België. Case study: De Carcoke-site te Zeebrugge. (Dirk De Ville)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Bij het realiseren van het eindwerk past het dat een aantal mensen expliciet bedankt worden voor de verleende hulp.

 

In de eerste plaats, en heel bijzonder, wens ik mijn promotor, Stefan De Corte, nadrukkelijk te bedanken voor zijn enorme hulp en goede raad bij het tot stand komen van deze thesis. Steeds was hij bereid om mij met constructieve suggesties vooruit te helpen.

 

Ik kan ook niet voorbij gaan aan de welwillendheid die een aantal diensten in de toerismesector ten overstaan van mijn concrete vragen naar cijfers en andere gegevens hebben aan de dag gelegd. Ik denk hierbij onder meer aan Mevr. Declerck Brigitte (Hoofd bibliotheek) van het WES, Mevr. De Smidt Griet en de Heer Baekelandt Andries van de Provincie West-Vlaanderen (respectievelijk Programmacoördinator en Projectmanager van het Doelstelling 2-kustge-bied programma) en aan de Heer A. Linters van het VVIA, maar ook de toeristische diensten van de Blégny-mijn, het Mijnmuseum Beringen, het Zollverein-complex, het Altes Schiffshebewerk ‘Henrichenburg’, het industriecomplex Le Grand-Hornu, Westoria, e.a. mogen niet vergeten worden.

 

Ook de mensen van de vzw Julius Sabbestudiekring te Brugge moeten hier vermeld worden wegens het volledig ter beschikking stellen van hun archief (dat zij deels hebben weten te recupereren bij de curator) en eigen fotomateriaal betreffende de Carcokesite.

 

Ik houd er ook aan een woord van dank te richten naar alle Professoren en het Academisch Personeel van de Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geografie van de VUB, voor de degelijke opleiding en begeleiding die zij mij hebben gegeven gedurende mijn studies.

 

Eveneens wil ik het Secretariaat van de Geografie niet vergeten, dat steeds klaar stond om de praktische en administratieve problemen op te lossen die het studeren met zich meebrengen.

 

Dirk De Ville

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende