Jungle Book herbekeken

 

Kipling, Disney & jeugdadaptaties

 

Nienke van Son

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Taal- en Letterkunde: Germaanse talen.

Academiejaar: 2005-2006

Katholieke Universiteit Leuven

 

Promotor: Prof. Dr. Rita Ghesquière

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Hoofdstuk 1 De oorspronkelijke roman: The Jungle Books van Rudyard Kipling

    1. Rudyard Kipling

         1.1 Het leven van Rudyard Kipling (1865-1936)

         1.2 Inspiratie voor The Jungle Books

         1.3 Historische en politieke context voor The Jungle Books

         1.4 Kipling als jeugdauteur

         1.5 Autobiografisch gehalte van The Jungle Books

    2. The Jungle Books van Rudyard Kipling

         2.1 Inleiding

         2.2 Samenstelling

         2.3 Korte inhoud

         2.4 “In the Rukh” uit All the Mowgli Stories

             2.4.1 Structuur van All the Mowgli Stories

             2.4.2 Korte inhoud van “In the Rukh”

         2.5 Bespreking van de ingelaste liederen

             2.5.1 Teksten aan het begin van de verhalen

             2.5.2 Teksten aan het einde van de verhalen

         2.6 Ingelaste verhalen buiten de hoofdintrige

             2.6.1 Functie van de verhalen

 

Hoofdstuk 2 Walt Disney’s adaptatie: The Jungle Book

    1. Biografie Walt Disney (1901-1966)

    2. Disney’s The Jungle Book (1967)

         2.1 Inleiding

         2.2 Korte inhoud

         2.3 Bespreking van de liederen

         2.4 The Jungle Book 2 (2003)

 

Hoofdstuk 3 Vergelijking boek – film

    1. Inleiding

    2. Vorm tegenover inhoud

        2.1 Vorm

        2.2 Inhoud

        2.3 Conclusie

 

Hoofdstuk 4 Jeugdadaptaties

    1. Motivatie voor de keuze van jeugdbewerkingen

    2. Voorstelling van de jeugdadaptaties

         2.1 Anthe Barends, Moo, een kind bij de wolven, Zutphen, 1988

         2.2 Ilse Daems, Djungelboek, Antwerpen, 1985

         2.3 De wondere wereld van Disney, Jungle Boek, Aartselaar, 1993

         2.4 Kipling/Bayley, Jungle Boek, Zeist, 2005

    3. Bespreking van de jeugdadaptaties

        3.1 Macrostructuur

             3.1.1 Verdeling in hoofdstukken en titels

             3.1.2 Inhoud

             3.1.3 Focalisator en verteller

             3.1.4 Ruimte

             3.1.5 Tijd

             3.1.6 Personages

             3.1.7 Algemene boodschap

        3.2 Microstructuur

             3.2.1 Taalgebruik in relatie tot vertelinstantie

             3.2.2 Wijze van rapportage

             3.2.3 Opvallende gegevens in syntaxis

             3.2.4 Opvallende gegevens in taalgebruik

        3.3 Illustraties

             3.3.1 Algemene bespreking

             3.3.2 Vergelijking

 

Nawoord

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

I Gedichten van Kipling

    1. “Recessional” (1897)

    2. “The White Man’s Burden” (1988)

II Inventaris van de ingelaste tekstjes in The Jungle Books

    1. Korte teksten aan het begin van de verhalen

    2. Liederen aan het einde van elk kortverhaal, die fungeren als illustratie, uitbreiding en/of nabeschouwing

III Liedjesteksten uit Disney’s The Jungle Book (1967)

IV Verhaal over Mowgli in het boek en de film

     1. Chronologische reconstructie van het verhaal over Mowgli in The Jungle Books

     2. Structuur van de film

     3. Vergelijking van Mowgli’s verhaal in boek en film

V AVI berekening

     1. Theorie

     2. Toepassingen

         2.1 Moo, een kind bij de wolven (Anthe Barends)

         2.2 Djungelboek (Ilse Daems)

         2.3 Jungle Boek (De wondere wereld van Disney)

         2.4 Jungle Boek (Nicola Bayley)

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

 

©Niets uit de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz. dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.