Business intelligence voor KMO’s

Van Concept tot Determinanten
 

 

pdf-version

Tim Cuypers

 

Eindwerk ingediend
tot het behalen van de graad van
licentiaat in de handelswetenschappen
 

Academiejaar: 2004-2005

CAMPUS VLEKHO
Departement Handelswetenschappen van de
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst
 

 

Promotor: G. Van Den Eede
 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,7 mb)