De Belgische textielnijverheid
op de wereldmarkt
1950-1975

pdf-version

 

Koen Paeye

 

Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van 
Master in de algemene economie

Academiejaar: 2008-2009

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. dr. G. Rayp

 

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,6 mb)