Het levende hoofd

sprekende en bewegende hoofden in Oud- en Middelierse literatuur

 

pdf-version

Iris Marjolein Wortman

Doctoraal-scriptie Faculteit der Letteren
Opleiding: Keltische talen en cultuur
Specialisatie: Keltische taal- en letterkunde
Vakgebied: Letteren

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Utrecht

1e studiebegeleider: Dr. Jacqueline Borsje
2e studiebegeleider: Dr. Erik Kooper

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,5 mb)