Журналистика XXI века
Виды нестандартного языка и типографические особенности
в качественных и популярных газетах
России, Нидерландов и Фландрии


Journalistiek in de XXI eeuw
Soorten niet-standaardtaal en typografische bijzonderheden
in kwalitatieve en populaire kranten van
Rusland, Nederland en Vlaanderen
 

 

pdf-version

Shachida Ushurova

 

Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van
Master in de Meertalige Communicatie.
 

Academiejaar: 2013-2014

Universiteit Gent
Faculteit Letteren & Wijsbegeerte
 

Promotor: Prof. Dr. Piet Van Poucke
Vakgroep: Vertalen Tolken Meertalige Communicatie

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,2 mb)