Vergelijkende studie van voetbalterminologie
in Nederlandse en Vlaamse kranten
 

pdf-version

 Juul Engelen

 

Bachelorproef ingediend voor het behalen van de graad van
Bachelor in de Toegepaste Taalkunde : Duits - Deens
 

Academiejaar: 2008-2009

Erasmushogeschool Brussel Universitaire Associatie Brussel
Departement Toegepaste Taalkunde

 

Promotor : Femke Simonis

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,3 mb)