Licentiaatsverhandelingen on-line

 

Thematisch overzicht

<<<   >>>

Nieuw

 

Geschiedenis:           
Nieuwste Tijden

Nieuwe tijden

Middeleeuwen

Oudheid en Archeologie

 

Antropologie/Anthropology

 

Afrikaanse/Oosterse talen en culturen

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

Biologie en milieustudies

 

Communicatiewetenschappen

 

Criminologie

 

Cultuurwetenschappen

 

Economische wetenschappen

 

Geografie

 

Germaanse filologie / Taalwetenschap

 

Gezondheidszorg

 

Handelsingenieur

 

Indologie

 

Informatica

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 

Latijn-Grieks

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

Pedagogische wetenschappen

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 

Psychologie

 

Rechten

 

Romaanse filologie

 

Scheikunde

 

Sinologie

 

Sociologie / Sociology

 

Wijsbegeerte

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken

 

Eindverhandelingen hogescholen

 

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 1. Van Bijbelse farizeeër tot zelfbewuste kunstenaar . Een studie over de voorstelling van Nicodemus van de vroegste vermelding tot ca. 1550. (Jonas Bruyneel)

 2. Minder rechten voorbehouden? Het muziekauteursrecht geplaatst in het licht van het gedachtegoed van Creative Commons in het algemeen, en de Creative Commons Licenties in het bijzonder. (Pieter van Os)

 3. Schutterijen en Schutterijmuziek in de Negentiende Eeuw. (Rien van Beusichem)

 4. Schouwburgleven en culturele collaboratie in Gent tijdens de tweede wereldoorlog. (Karel Vanhaesebrouck)

 5. ‘Apollo’s giften’: een serie wereldijke liedboeken uit het midden van de achttiende eeuw. (Erik Bosgraaf)

 6. Is early music education necessary in order to reach a professional level? (Fieke Werner)

 7. Van Vanbeselaere tot Huvenne. Het aankoopbeleid van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. (Myrthe Wienese)

 8. Improviseren in de actieve muziektherapie. Een participerende verkenning. (Marieke van Remmen)

 9. Kunstmuziek van vandaag. Over wat kunstmuziek is, wie ze vandaag de dag componeert en wat de tendensen zijn. (Marina van Dijke)

 10. Kunstprofessionals in actie. (Geert Drion)

 11. Groen in de stad. Groen als stedenbouwkundig element in de jaren zeventig. (Marrit van Zandbergen)

 12. Kunst op eigen benen? Het protectoraat tegenover vrije marktwerking in de kunstsector. (Peter Reedijk)

 13. Educatie en de Nederlandse Symfonieorkesten. Een inventarisatie van educatieve activiteiten van de orkesten. (Philip Fruytier)

 14. Europa en stedelijk cultuurbeleid. (Andrea Imhof)

 15. De opera Croesus van Reinhard Keiser en Lucas von Bostel. Een analyse van tekst en muziek. (Jeroen Fonteyn)

 16. De fuga in f (BWV 534)van Johann Sebastian Bach? Verkenning van een kwantitatieve methode voor het modelleren van muzikale stijl. (Peter van Kranenburg)

 17. Oh Teatro ! Oh mestier maledetto !
  Studie over de ondergang van de opera seria als dominant dramatisch genre te Wenen rond 1770 aan de hand van “L’Opera Seria”door R. da Calzabigi en Florian L. Gassmann uit 1769.
  (David Vergauwen)

 18. “Richesse Oblige”
  Rang op Ambrym en Malakula (Vanuatu) Het nimangki-genootschap: bron van creativiteit, sociale vrede en statusverandering.
  (Jean P. L. De Keersmaeker)

 19. De ceremoniële dansen van de Wodaabe nomaden uit Niger. Een onderzoek naar de gelaatsbeschilderingen. (Jacques Van Nieuwerburgh)

 20. Verkenning van muzikaal - educatieve grenzen.Antoinette de Schipper)

 21. De Ambrosiaanse Gezangen. Liturgische muziek tussen autonomie en oprukkende uniformiteit. (Hans Smolderen)

Latijn-Grieks

 1. De invloed van Lucanus’ Pharsalia op het Waltharius. (Michiel Segaert)
 2. Latijnse epigrafische poëzie uit de republiek. Repertorium, vertaling en studie. (Wouter Keuleers)

Ontwikkelingssamenwerking

 1. Critique des conditions de la durabilité: application aux indices de développement durable. (Bruno Kestemont)

 2. COSATU en het beleid van Thabo Mbeki. (Jan Buelinckx)

 3. Kunstroof in Nigeria (pdf 930 kb). (Kim Nooyens)

 4. Het aidsbeleid van de Zuid-Afrikaanse regering Mbeki. (Daan Sanders)

 5. Lokale ecologische kennis van bodem- en waterfuncties bij boeren in Sumberjaya, Sumatra, Indonesië. (Farmers’ local ecological knowledge of soil and watershed functions in Sumberjaya, Sumatra, Indonesia). (Wim Schalenbourg )

Pedagogische wetenschappen

 1. Onderwijscultuur’ bij Roma. Slovaakse Roma in Gent: ouders aan het woord. (Koen Vergauwen)

 2. Bevraging van het welbevinden bij leerlingen in het basisonderwijs. (Ludo De Lee & Ilse De Volder)

 3. L’enseignement special, des « anormaux d’ecole » aux « anormaux d’emploi » (Sharon Geczynski)

 4. Kongo in de geschiedenisleerboeken, 1960-heden: Dé Waarheid? Beeldvorming over de (de)kolonisatie van Kongo in Vlaamse wereldoriëntatie- en geschiedenisleerboeken lager en secundair onderwijs in de periode 1960-heden. (Sara Fobelets)

 5. “Les enfants anormaux” voor de lens. Een onderzoek naar de visie van Broeder Ebergiste De Deyne op kinderen met een beperking. (Evi Reynaert)

 6. Pedagogische documentatie in de kinderopvang. Een modern discours in een postmodern perspectief? (Michaël De Graeve)

 7. Voir sans les yeux. La guidance muséale pour déficients visuels. (Kimberley Parée)

 8. Duurzaam Levenslang Leren. Discours & Learning Communities als Case. (Werner De Wael)

 9. Professionele acteurs in trainingen. Een kwalitatief onderzoek over de meerwaarde van acteurs in bedrijfstrainingen volgens trainers. (Maike Pollaert)

 10. Conflicten en professionele leergemeenschappen. Een exploratief onderzoek in middenscholen. (Wouter Hustinx)

 11. Doodgaan aan de ontmoeting. Een hedendaagse kritiek op het moderne discours van het multiculturele opvoedingsdenken. (Stijn Sieckelinck)

<<<   >>>

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

De hier gepubliceerde verhandelingen worden ook opgenomen in de
"Bibliografie van de geschiedenis van België"
onder leiding van Prof. Em. Romain Van Eenoo.

 

 

Laatste aanpassing op zaterdag 16 februari 2013

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.