Duurzaam Levenslang Leren

Discours & Learning Communities als Case
 

 

pdf-version

Werner De Wael

Verhandeling tot het verkrijgen van de titel ‘master in sociaal werk’

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Universiteit Gent

Academiejaar: 2005-2006

Promotor: Dr. Griet Verschelden
Copromotor: Prof. Dr. Frank Simon

 

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,6 mb)