Educatie
en de
Nederlandse Symfonieorkesten

 

Een inventarisatie van educatieve activiteiten van de orkesten

Philip Fruytier

Doctoraalscriptie Muziekwetenschap, Kunstbeleid en Management, Universiteit Utrecht
 

Academiejaar: 2004-2005

Universiteit Utrecht

 

Begeleider: Philomeen Lelieveldt
Tweede Lezer: Hendrik Henrichs

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1 Inleiding

 

Cultuureducatie

    2.1  Wat is cultuureducatie?.

    2.2 Geschiedenis van de cultuureducatie

    2.3  Het overheidsbeleid ten aanzien van de cultuureducatie

    2.4  De cultuureducatieve infrastructuur

    2.5  Cultuureducatie en onderwijs

    2.6  Geschiedenis v/d cultuureducatie bij de Nederlandse Symfonie-orkesten

 

3.  Be´nvloedingsfactoren bij jongeren

    3.1 Drie factoren

    3.2  Be´nvloedingsfactoren uitgesplitst naar de verschillende doelgroepen

 

4.  Visies uit het veld en de projecten van de Nederlandse symfonieorkesten

    4.1  Traditie versus experiment

    4.2  De educatieve concerten van de Nederlandse professionele symfonieorkesten

        Het Brabants orkest

        Het Gelders Orkest

        Holland Symfonia

        Koninklijk Concertgebouworkest

        Limburgs Symphonie Orkest

        Nederlands Philharmonisch Orkest

        Noord Nederlands Orkest

        Orkest van het Oosten

        Residentie Orkest

        Rotterdams Philharmonisch Orkest

    4.3 Samenvatting projecten

 

5.  Modellering van de educatieve projecten

    5.1  Basisstructuren

    5.2  Additionele elementen

    5.3  Schematische weergave

 

6. In gesprek

 

7.  Enkele aanbevelingen en conclusies

 

Literatuurlijst

 

home lijst scripties inhoud volgende