De invloed van Lucanusí Pharsalia
op het Waltharius

 

Michiel Segaert

 

pdf-version

 

Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad van
Licenciaat Taal- en Letterkunde Klassieke Talen

Academiejaar: 2007-2008

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. dr. W. Verbaal

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (0,7 mb)