Schutterijen en Schutterijmuziek
in de Negentiende Eeuw

 

Rien van Beusichem

 

Doctoraalscriptie Muziekwetenschap

Academiejaar: 2005-2006

Universiteit Utrecht

 

Begeleider: Dr. E.G.J. Wennekes
Hoogleraar in de Muziekwetenschap na 1800

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

1 Inleiding en vraagstelling

 

2 Wettelijke basis, organisatie en taken van de Schutterijen

    2.1 De grondwet van 1814

        2.1.1 De vorming van de Vereenigde Nederlanden

        2.1.2 Het Zesde Hoofdstuk ‘Van de Defensie’

    2.2 De grondwet van 1815

        2.2.1 De vorming van het Koningrijk der Nederlanden

        2.2.2 Het Achtste Hoofdstuk ‘Van de Defensie’

    2.3 De Schutterijwet van 1827

        2.3.1 Aansluiting op de grondwet

        2.3.2 Opbouw van de Schutterijwet

        2.3.3 Organisatie en taken van de Dienstdoende Schutterijen

 

3 Muziekkorpsen bij en van de Schutterij

    3.1 Rondgang langs de provinciehoofdsteden

        3.1.1 Inleiding

        3.1.2 Groningen    ---   verdreven uit de sociëteit

        3.1.3 Leeuwarden    ---   stedelijk orkest met toekomst

        3.1.4 Assen    ---   hoornmuziek of muziekkorps?

        3.1.5 Zwolle    ---   voor Schutterij, tuin en sociëteit

        3.1.6 Arnhem    ---   bedolven onder symfonie ambities

        3.1.7 Utrecht    ---   prominent speler in het muziekleven

        3.1.8 Haarlem    ---   voor Schutterij en vriendenkring

        3.1.9 ’s-Gravenhage    ---   evenknie van de grenadiers

        3.1.10 Middelburg    ---   eens harmonie, altijd harmonie

        3.1.11 ’s-Hertogenbosch    ---   schutterend richting concertzaal

        3.1.12 Maastricht    ---   bekneld tussen naties en tradities

    3.2 De Dordtse Enquête van 1859

        3.2.1 Inleiding

        3.2.2 Sterkte van de Schutterijen als geheel

        3.2.3 Bezetting van de muziekkorpsen

        3.2.4 Salariëring van kapelmeesters en musici

        3.2.5 Financiële exploitatie van de muziekkorpsen

        3.2.6 Openbare optredens

 

4 Evaluatie en contextuur: op weg naar 1907

 

5 Postscript

 

6 Bibliografie

    6.1 Archivalia

    6.2 Bronnenpublicaties en literatuur

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende