“Les enfants anormaux” voor de lens

Een onderzoek naar de visie van
Broeder Ebergiste De Deyne
op kinderen met een beperking

 

pdf-version

 Evi Reynaert

 

Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de
pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek

Academiejaar: 2006-2007

Universiteit Gent

 

Promotor: Prof. Dr. Geert Van Hove
Copromotor: Prof. Dr. Frank Simon

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (9,3 mb)