Het aidsbeleid
van de Zuid-Afrikaanse regering Mbeki.

Daan Sanders

Eindwerk voorgelegd met het oog op het behalen van de
graad van gediplomeerde in de aanvullende opleiding Ontwikkelingssamenwerking

Academiejaar: 2002-2003

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. A. Walraet

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

1. Inleiding.

 

2. Bibliografie.

 

3. HIV/AIDS in Zuid-Afrika: ernst van de pandemie en haar socio-economische gevolgen.

    3.1. Inleiding: enkele medische aspecten m.b.t. HIV/AIDS.

    3.2. Demografische aspecten en gevolgen van AIDS in Zuid-Afrika.

        3.2.1. Enkele cijfers.

        3.2.2. Enkele redenen voor de hoge HIV-besmettingsgraad.

        3.2.3. De demografische impact van AIDS.

            3.2.3.1. De mortaliteit van volwassenen.p. 15

            3.2.3.2. De kindersterfte.p. 16

            3.2.3.3. De bevolkingsgroei.

            3.2.3.4. De levensverwachting.p. 17

            3.2.3.5. De bevolkingsstructuur.

    3.3. De socio-economische impact van AIDS in Zuid-Afrika.

        3.3.1. Discriminatie en stigmatisering.

        3.3.2. De invloed van AIDS op armoede.

        3.3.3. De invloed van AIDS op het puur economische vlak.

        3.3.3.1. De implicaties van AIDS op macro-economische factoren.

        3.3.3.2. De impact van AIDS op enkele sectoren.

 

4. Het aidsbeleid van de regering Mbeki.

    4.1. Inleiding

    4.2. De verschillende instellingen die instaan voor aidsbestrijding.

    4.3. Het aidsbeleid voor de regering Mbeki.

    4.4. Het aidsbeleid onder de regering Mbeki.

        4.4.1. Het strategisch plan van Zuid-Afrika m.b.t. HIV/AIDS en SOA’s voor 2000-2005.

        4.4.2. De visie rond HIV en AIDS van Mbeki en vertrouwelingen en de reactie van critici.

            4.4.2.1. De aidsvisie van Mbeki, zijn naaste medewerkers en de dissidente wetenschappers.

            4.4.2.2. Kritiek op deze aidsvisie.

            4.4.2.3. Recente ontwikkelingen.

        4.4.3. HIV/AIDS-preventie.

            4.4.3.1. Bewustmaking en educatie.

            4.4.3.2. Condoomverspreiding.

            4.4.3.3. De overdracht van het HIV-virus van moeder op kind.

            4.4.3.4. Preventie bij verkrachte personen.

            4.4.3.5. HIV-testen.

            4.4.3.6. Onderzoek in Zuid-Afrika naar een aidsvaccin.

        4.4.4. De behandeling van HIV/AIDS.

        4.4.5. De motieven van Mbeki voor het hanteren ven een dergelijk aidsbeleid en aidsvisie.

 

5. Besluit.

 

home lijst scripties inhoud volgende