Minder rechten voorbehouden?

Het muziekauteursrecht geplaatst in het licht
van het gedachtegoed van
Creative Commons in het algemeen,
en de Creative Commons Licenties in het bijzonder

 

Pieter van Os

 

Doctoraalscriptie
Opleiding Muziekwetenschap
Specialisatie Kunstbeleid en -Management
 

Academiejaar: 2006-2007

 Universiteit Utrecht

 

Begeleider: dr.ir.drs. M.L. van Beusichem
Tweede lezer: prof.dr. E.G.J. Wennekes

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Here is the core of the harm that comes from extending terms: Now that technology enables us to rebuild the library of Alexandria, the law gets in the way. And it doesn’t get in the way for any useful copyright purpose, for the purpose of copyright is to enable the commercial market that spreads culture. No, we are talking about culture after it has lived its commercial life. In this context, copyright is serving no purpose at all related to the spread of knowledge. In this context, copyright is not an engine of free expression. Copyright is a brake.

 

Lawrence Lessig,
Free culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and control creativity
(New York 2004), p. 227.

 

Een woord van dank

 

1 Inleiding en probleemstelling

 

2 Muziekauteursrecht

 

2.1 Inleiding

2.2 Auteurswet 1912

2.2.1 Korte geschiedenis van het auteursrecht

2.2.2 Ratio van het auteursrecht

2.2.3 Reikwijdte van het auteursrecht

2.2.4 Wettelijke beperkingen

 2.3 Wet op de naburige rechten

 2.3.1 Korte geschiedenis en ratio van het naburige recht

 2.3.2 Reikwijdte en wettelijke beperkingen

 2.4 Muziekauteurscontractenrecht

 2.4.1 Inleiding

 2.4.2 Het gebruikelijke muziekuitgavecontract

 2.4.3 Het gebruikelijke artiestencontract

 

3 Muziekauteursrecht en Creative Commons

3.1 Inleiding

3.2 Collectieve exploitatie van muziekauteursrechten

3.2.1 Inleiding

3.2.2 Voordelen van collectieve exploitatie

3.2.3 Nadelen van collectieve exploitatie

3.2.4 Kritiek van Creative Commons op collectieve exploitatie

3.3 De beschermingsduur van het muziekauteursrecht

3.3.1 Inleiding

3.3.2 Kritiek van Creative Commons op de beschermingsduur

3.3.3 De beschermingsduur ingevolge de Auteurswet 1912

3.3.4 Verlenging van het naburige recht naar zeventig jaar?

 3.4 Muziekauteurscontracten

 3.4.1 Inleiding

 3.4.2 Het gebruikelijke muziekuitgavecontract

 3.4.3 Het gebruikelijke artiestencontract

 3.5 Wettelijke beperkingen op het bewerken van muziek

 

4 Muziekauteursrecht en Creative Commons Licenties

4.1 Inleiding

4.2 Creative Commons Licenties

4.3 Voordelen van de licenties

4.4 Nadelen van de licenties

4.5 Knelpunten tussen het muziekauteursrecht en de licenties

 

5 Dient het muziekauteursrecht aangepast te worden?

5.1 Inleiding

5.2 Collectieve exploitatie van muziekauteursrechten

5.2.1 Inleiding

5.2.2 Buma/Stemra en Creative Commons: in gesprek

5.2.3 Voorstel: verandering administratieve procedure

 bij Stemra en Sena voor rechthebbenden

5.3 De beschermingsduur van het muziekauteursrecht

5.3.1 Inleiding

5.3.2 Verkorting van de beschermingsduur is onwaarschijnlijk

5.3.3 Voorstel: geclausuleerde beschermingsduur

 5.4 Muziekauteurscontracten

 5.4.1 Inleiding

 5.4.2 Het gebruikelijke muziekuitgavecontract

 5.4.3 Het gebruikelijke artiestencontract

 5.5 Wettelijke beperkingen op het bewerken van muziek

 

6 Minder rechten voorbehouden?

 

7 Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende