Licentiaatsverhandelingen on-line

 

Thematisch overzicht

<<<   >>>

Nieuw

 

Geschiedenis:          Nieuwste Tijden

Nieuwe tijden

Middeleeuwen

Oudheid en Archeologie

 

Antropologie/Anthropology

 

Afrikaanse/Oosterse talen en culturen

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

Biologie en milieustudies

 

Communicatiewetenschappen

 

Criminologie

 

Cultuurwetenschappen

 

Economische wetenschappen

 

Geografie

 

Germaanse filologie / Taalwetenschap

 

Gezondheidszorg

 

Handelsingenieur

 

Indologie

 

Informatica

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 

Latijn-Grieks

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

Pedagogische wetenschappen

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 

Psychologie

 

Rechten

 

Romaanse filologie

 

Scheikunde

 

Sinologie

 

Sociologie / Sociology

 

Wijsbegeerte

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken

 

Eindverhandelingen hogescholen

 

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 

 

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken, varia.

 1. Milieu en de industriële samenleving. Komt het ooit nog goed? (Henk G. J. Rebel)

 2. Etnische minderheden en nieuwsmedia. Literatuurstudie naar de manier waarop etnische minderheden worden geportretteerd in Nederlandse en Belgische geschreven nieuwsmedia. (Bart Hamming)

 3. Enkele papers van Johan Verstraelen.

 4. Internationale culturele uitwisseling in de negentiende en twintigste eeuw. (Dieter Maho)

 5. Implementation and Evaluation of a Spoken Dialog System for Exam Result Enquiries. (Andreea Niculescu)

 6. De affaire Sloterdijk. (Robert Polfliet).

 7. Het overlevingsvermogen van de weduwe/weduwnaar (‘douarie’, ‘tocht’, ‘lijftocht’, ‘bijleving’). Een vergelijking tussen het Gentse en Engelse huwelijksvermogensstelsel in de late middeleeuwen. (Tom De Vos)

 8. De zelfgeorganiseerde uitbreiding van referentienormen door het Grondwettelijk Hof. (Stefan Polakiewiez)

 9. Naar een grondwettelijke kritiek van de verenigbaarheid tussen het rechterlijk ambt en de koninklijke kunst. (Stefan Polakiewiez)

 10. Enkele papers van Steven Lannoo.

 11. Het stenen bruidsbed van Harry Mulisch. Thematiek en structuur. (Sarah Juchtmans)

 12. Drie Britse vindingen: De Verlichting, voetbal, Israël. (Magda Heeffer)

 13. Dombey en Droogstoppel, twee karakters in parallel. (Magda Heeffer)

 14. Nicolaes Maes en Het gebed zonder end, eindeloos canoniek. (Magda Heeffer)

 15. Politieke controverse: het debat over westerse waarden en multiculturalisme. Past het hoofddoekje in de westerse democratie? (Magda Heeffer)

 16. Bankboekhouden (Ken Avonts)

 17. De nieuwe rechtspositie van het slachtoffer. Een praktijktoetsing van de Wet-Franchimont in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. (Ophélie Depoortere)

 18. De internationale gemeenschap en de verkiezing van Hamas. (Miguel Coulier)

 19. Fecale verontreiniging van zwemwater als milieuprobleem in relatie met humane gezondheidsrisico’s. (Diana Hendrickx)

 20. Van slavenliederen tot hedendaagse dancehall: invloed van politiek, cultuur, religie en taal op reggaemuziek. (Muriel Grégoire)

 21. P.C. Boutens en Gods geheim. (masterwerkstuk) (Christiaan Janssens)

 22. Frans Duquesnoy’s Heilige Susanna. (masterwerkstuk) (Christiaan Janssens)

 23. NATO. Past, Present… Future? (Michail Hamntan)

 24. Doelmatigheidsanalyse, een geschikt managementinstrument voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie? Beschouwing en praktische toepassing. (Pascal Wiliquet)

 25. Regeringsvorming in een presidentieel systeem. (Miguel Coulier)

 26. De wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit: aspecten van materieel strafrecht. (Stefan Polakiewiez)

 27. Vijf punten uit Deel I van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. (Stefan Polakiewiez)

 28. Het internationale bergbeleid. (Maarten Van den Eynde)

 29. De NAVO in de 21ste eeuw. Een systeemtheoretische benadering. (Maarten Van den Eynde)

 30. Mozambique. De politieke economie van 30 jaar burgeroorlog. (Maarten Van den Eynde)

  Harley Davidson als onderdeel van populaire cultuur. (Barbara Boels)

 31. Medische Wetenschap in Ptolemaeisch Alexandrie. (Bachelorscriptie) (Mandy Pelzer)

 32. Articles from Igor Pop Trajkov

 33. Evolutie of revolutie? Het tijdschrift Streven over huwelijk, gezin, seksualiteit en geboorteregeling in de periode 1958-1973. (Christiaan Janssens) (Bachelorscriptie)

 34. Interview with Krzystof Zanussi. (Igor Pop Trajkov)

 35. Middeleeuwse geneeskunde en de kritiek van Roger Bacon op haar beoefenaars. (oefening tweede kandidatuur moderne geschiedenis) (Dries Theuwissen)

 36. Mon oncle: Jacques Tati. (oefening eerst licentie moderne geschiedenis.) (Dries Theuwissen)

 37. Het cultuurleven in 19e eeuws Hasselt. Proeve tot een dwarsdoorsnede. (oefening tweede kandidatuur moderne geschiedenis) (Dries Theuwissen)

 38. Een bespreking van William Fitz Stephens. "Vita Sancti Thomæ cantuariensis archiepiscopi et martyris". (oefening eerste kandidatuur moderne geschiedenis) (pdf-versie 2,4 mb) (Dries Theuwissen)

 39. ‘De zeven vrije kunsten’, een bibliografie. (Heuristiekopdracht Seminarie Middeleeuwen 2e kandidatuur Moderne Geschiedenis) (Dries Theuwissen)

 40. Is er een onderscheid inzake persoonlijkheidsprofiel bij religieuze en niet-religieuze mensen? (onderzoeksartikel) (Tim Peeters)

 41. Meta-analyse over de psychometrische eigenschappen van enkele veelgebruikte projectieve technieken. (artikel) (Tim Peeters e.a.)

 42. Schaduwen en werkelijkheid. Beeldvorming omtrent Mau Mau inacademische literatuur (Artikel op basis van de verhandeling, pdf 260 kb) (Sofie Geschier)

 43. ‘Het hart der Dichters’. Over persoonlijke thema’s in de gelegenheidsgedichten van Jan Vos (1610/11-1667) en Katharina Lescailje (1649-1711). (Nina Geerdink)

 44. De Tweede Naïviteit als grondhouding van de post-moderne gelovige. Een theologische theorie van Paul Ricoeur als achtergrond voor de psychologische theorie van David Wulff en het psychologisch model en instrument, de Post-Kritische Geloofsschaal, van Hutsebaut en collega’s.  (Tim Peeters)

 45. De precontractuele informatieplicht in het verbintenissenrecht. (Stefan Polakiewiez)

 46. Articles writen by Professor Raphael Cohen-Almagor. (Director, Center for Democratic Studies, and Professor at the Department of Communication, University of Haifa, Israel). (Raphael Cohen-Almagor)

Eindverhandelingen hogescholen

 1. Een beschrijvend onderzoek naar de verpleegkundige rol binnen de preventie van VAP op ICU vanuit dienst intensieve zorgen Regionaal ziekenhuis Jan Yperman campus O.L.V. (Dennis Logie)

 2. Podcasting. (Hannes Coudenys)

 3. Wie erfahren die Bewohner der deutschsprachigen Gemeinschaft ihre Identität und das politische Autonomiebestreben? (Sofie Decoster)

 4. Sprookjes besproken. Verhalen in dramatherapie. (Sabina Roubos)

 5. Marketing in de bibliotheek. Toepassingsmogelijkheden van het internet als marketinginstrument in bibliotheek en documentatiecentrum. (Patrick Vanhoucke)

 6. Le sous-titrage. Etude comparative de la version originale en Français et la version sous-titree en Neerlandais du film «Toutes ces belles promesses» (Maarten Florizoone)

 7. In vain. Interactive DVD a stepping stone beween TV and ITV? (Michel Depière)

 8. De burgerlijke aansprakelijkheid van minderjarigen en hun ouders voor de Jeugdrechtbanken: een actuele doorlichting van de aquiliaanse aansprakelijkheid. (Rajesh Mattias Hoebeke)

 9. Van verguisd tot getolereerd medium: een onderzoek naar de aanwezigheid en waardering van stripverhalen in de Oost-Vlaamse openbare bibliotheken. (Ruth Lambert)

 10. Alcoholverslaving bij vrouwen. (Yasmina Seery)

 11. Een kijk op de toegankelijkheid van de openbare bibliotheek. (Ariane Kegels)

 12. Ruil binnen de media: efficiënt marketing instrument of oorzaak van clutter? (Patrick Betrains)

 13. De openstelling van het Burgerlijk huwelijk voor personen van gelijk geslacht – Een goede regeling? (Els Foerts en Menno Pillu)

 14. Marketing en jongerencultuur. (Tom Palmaerts)

 15. Studie van de relatie tussen vocht en compressie- sterkte van verschillende golfkartonkwaliteiten. (Joris Cornelissen)

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 1. Oeigoeren. Een vergeten volk. (Shachida Ushurova)

 2. De Vlaamse Scriptieprijs (een prijs voor die laatstejaarsstudent die het beste eindwerk geschreven heeft)

 3. De Scriptiebank (alle naar "de Vlaamse scriptieprijs"  ingezonden scripties worden in een open source databank verzameld)

 4. Boek van Turelure. Internet meta-tag code / informatieve kreet: Boek van Turelure. Deze tekst geeft acht mogelijke functies van een kunstenaar. (Ilse Duijvestein) Eindexamenscriptie Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (NL) Afdeling Beeldende Kunst, Deeltijdopleiding.

 5. MVO Scripties is de studenten database met scripties, papers, rapporten en werkstukken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord (MVO) en Duurzaam Ondernemen (DO).

 6. Scriptietips.nl is een website vol met tips voor het schrijven van een scriptie. Deze tips zijn gecategoriseerd per schrijffase waarin een student zich zal bevinden tijdens het schrijven van de scriptie. De juiste tips op het juiste moment!

 7. Scriptieoverzicht.nl is een website met een overzicht aan links die handig zijn wanneer je bezig bent met je scriptie. Daarnaast staan er ook links op die interessant zijn voor studenten die in de eindfase van hun studie zitten.

 8. Het Cuba van Fidel Castro. (Diederik Van de Velde)

 9. De functies van Doodverf (Nico Van Hout)

 10. Ecologische kunst: exploitatie van ecologische processen als kunstuiting (Manja van Herpen)

 11. De Nationale Proefschriftensite biedt een eenvoudige manier om te zoeken naar proefschriften van promovendi in Nederland. Via deze website kunt u zoeken naar proefschriften van alle Nederlandse universiteiten. Eenmaal een relevant resultaat gevonden, dan is het direct digitaal en vrij toegankelijk.


 12. Exercices gradués (revisités) (1392 exercices) par Meul Etienne (Docteur en sciences du langage (Paris-Sorbonne) et qualifié aux fonctions de maître de conférences.)

 13. Koarle! Vader van de Ronde van Vlaanderen. (Frederik Backelandt)

 14. Blogocratie. Hoe weblogs burgers weer bij de politiek betrekken. (Jeroen Steeman)

 15. Student&Onderzoek

 16. Studiosus.nl Online Scripties & Verslagen

 17. Comentarii de Oraculo Delphico. (Wouter De Ruyck) (pdf 3,5 mb)

 18. scriptie.pagina.nl. Alles over verhandelingen.

 19. De kuiperij (Erik Waelput)

 20. De Romeinen verwelkomen je. (oefening voor de eerste graad ASO).  (Kissy Perremans)

 21. Het verleden in de toekomst. Over de impact van de nieuwe media op de geschiedenis. (Steve Cooleman)

 22. Vijf eeuwen Vastenavond in de Carnavalstad Aalst, 1432-1940 (Wim Beelaert)

 23. "Globaal of Lokaal? Nieuwe mediatechnologieën als middel om geïsoleerde groepen te integreren in globale stromen van geld en informatie zonder daarbij hun lokale culturele identiteit te verliezen."  (Elda Dorren)

 24. Redactiestatuten van de Vlaamse Dagbladen (Tom De Voeght)

 25. Internet en auteursrecht: Japan als gevalstudie (Andreas Bovens)

 26. Representaties van en  door vrouwen op de Burkinese televisie. (rtf-versie) (Julie Hawkins)

 27. Leven in armoede. Gent 19de eeuw. Een historisch project door de leerkrachten en leerlingen van Sint-Bavo (Katrien Boone)

 28. Dataschurk: Criminele procesdossiers van de Schepenbank van s'Hertogenbosch (ca. 1550-1800) me: tienduizenden namen van verdachten, getuigen en slachtoffers. Dataschurk verschaft ook inzicht in het leven aan de zelfkant van de vroegmoderne samenleving. (Aart Vos)

 29. De  ‘Lex Voconia. De Lex Voconia behoort, samen met de Lex Furia en de Lex Falcidia, tot de wetten die stapsgewijs de omschakeling van het Oudromeinse naar het klassieke erfrecht bewerkstelligen. (Véronique Bonkoffsky)

 30. Historische teksten on-line

 31. De identiteit van de Québécois (pdf 230 kb).  (Peter Aspeslagh)

 32. De discursieve articulatie van publieksparticipatie in vier televisie talkshows. Een onderzoek naar de constructie van publieksparticipatie in het televisiesysteem aan de hand van de discourstheorie van Ernesto Laclau en Chantal Mouffe. (Nico Carpentier)

 33. Chinese taalverwerking op de computer. Deel I: Theoretisch Overzicht Deel II: Praktische handleiding.  (pdf-versies) (Sebastien Bruggeman)

 34. Germanicus, Een Romeinse held op vaderlandse bodem  (Jan De Boer)

 35. Een wijze les in woord en beeld. Een lespakket over emblematiek in de zeventiende-eeuwse Nederlanden  (Thea Bors)

 36. De iconografie en iconologie van de Duitse frontsoldaat in de visualistiek vanaf 1916: van allegorie van weldaad tot symbool van misdaad. (Xabier Jense)

 37. Joos de Rijcke, de eerste Nederlander in het Incarijk (Jos Martens)

 38. Briefwisseling: Stijn Streuvels - Eugene De Bock (1919-1924) (Willem Van den Daele)

 39. Vlaams Maniërisme (1963-1982). (Willem Van den Daele)

 40. David Lynch en zijn Elephant Man. (Willem Van den Daele)

 41.  Spinster . writing . web-specific art. het world wide web als artistiek medium. (Sandra Fauconnier)

 42. Het symmetriemodel, een nieuw verklaringsmodel voor het Mozart-effect? (Peter Butseraen)

 43. Gratis toegankelijke publicaties van Belgische Psychologen.Publications à texte intégral libres de Psychologues Belges Free Full Text Publications of Belgian Psychologists.  (KlinPsy - Text)

 44. Stichting "oude muziek Brabant" (Renk van Oyen)

 45. De Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918. (Menno Wielinga)

 46. Archieven: advies, educatie en onderzoek. Dutch and Flemish archives research, also genealogy. (Eric Hennekam)

 47. o3, online ontsluiten van onderzoek

 48. Eindwerk-site van de Katholieke Hogeschool Kempen

<<<   >>>

 

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

 

 

De hier gepubliceerde verhandelingen worden ook opgenomen in de
"Bibliografie van de geschiedenis van België"
onder leiding van Prof. Em. Romain Van Eenoo.

Laatste aanpassing op maandag 31 december 2012

 

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.