De affaire Sloterdijk

 

Robert Polfliet

 

Open Universiteit Nederland

Faculteit Cultuurwetenschappen

Bachelorscriptie

24 december 2006

 

Inhoudelijke begeleiding: dhr. dr. P. van Zilfhout
Presentatiebegeleiding: mw. drs. L. van den Bulck
Taalbegeleiding: dhr.drs. W. Valentgoed
Examinator: dhr.drs. H. Simissen
 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: Het profiel van Peter Sloterdijk

    1 Introductie

    2 Chronologisch overzicht van de feiten
        2.1 Biografische gegevens
        2.2 Publicaties
        2.3 Onderscheidingen

    3 Enkele biografische details
       
3.1 Herkomst
        3.2 De studentenjaren
        3.3 Het verblijf in India

    4 Sloterdijks verhouding tot de klassieken.
        4.1 Diogenes van Sinope (het cynisme)
       
4.2 Heidegger

        4.3 Nietzsche

    5 Sloterdijks aanwezigheid in de media

    6 Het verband van deze feiten met de ‘affaire Sloterdijk’

 

Hoofdstuk 2: De Elmauer rede

    1 Introductie

    2 Samenvatting van de Regels voor het mensenpark
   
3 Het naschrift van Sloterdijk
    4 Enkele vaststellingen m.b.t. deze tekst

 

Hoofdstuk 3: De afwikkeling van de ‘affaire Sloterdijk’

    1 Introductie

    2 Chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen aan het begin van de ‘affaire Sloterdijk’

    3 Analyse van enkele belangrijke documenten

3.1 Een frontale aanval op Sloterdijk en op de postmoderne filosofie: Rainer Stephan met ‘Wie temt de filosofen’ in de Süddeutsche Zeitung van 29 juli 1999

3.2 Thomas Assheuer valt Sloterdijk en de filosofische wereld zwaar aan met het artikel‘Het Zarathoestra-project’ in Die Zeit van 2 september 1999

3.3 Sloterdijks open brieven aan Thomas Assheuer en Jürgen Habermas ‘De kritische theorie is dood’ in Die Zeit van 9 september 1999

    4 Analyse van de argumentatie van enkele voor- en tegenstanders van het eerste uur

4.1 Een geïnspireerde medestander van Sloterdijk: Rudiger Safranski met ‘Het recht om te worden geboren en niet gemaakt’ in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 23 september 1999

4.2 Een vroegere medestander ontgoocheld door de Elmauer rede: Thomas Anz met ‘Over het aap worden van de mens’ in de Süddeutsche Zeitung van 28 september 1999

4.3 Een paar mooie vrouwenogen en de natuurwetten in stelling gebracht tegen Sloterdijks gebrek aan kennis: Robert Spaemann met ‘Vanwaar al die ophef?’ in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 7 oktober 1999

4.4 Sloterdijk is zelf een alarmist: Erik Borgman in ‘Wat William James wist’ (2001)

    5 Enkele beoordelingen van de ‘affaire Sloterdijk’ in haar geheel

5.1 Sloterdijks interview met een positief gestemde gesprekspartner: Rob Hartmans met ‘Schandalen maken mensen dommer’ in De Groene Amsterdammer van 3 mei 2000

5.2 Sloterdijk opent een interessante discussie, maar houdt wel heel veel van het schandaal: Guido Vanheeswijck in ‘De affaire Sloterdijk’ (2000)

5.3 Vrij positieve beoordeling: Patrick Dassen in ‘Het hoeden van de moraal in de bondsrepubliek,’ Het Sloterdijk-debat’ (2001) 48

5.4 Sloterdijk speelt op geniale wijze met het utopisch-dystopisch syndroom, maar raakt erin verward: Hans Achterhuis in ‘De utopie van Peter Sloterdijk’ (2002)

5.5 Sloterdijk is niet steeds consequent in zijn uiteenzetting, maar opent toch een interessante discussie over de menselijke waardigheid: Hub Zwart in ‘De wil tot verbeteren, Sloterdijks actualiteit’ (2004)

 

Conclusies

 

Overzicht van de geraadpleegde werken

 

Overzicht van de geraadpleegde internetbronnen

 

home lijst scripties inhoud volgende