‘Het hart der Dichters’.

Over persoonlijke thema’s
in de gelegenheidsgedichten van
Jan Vos (1610/11-1667)
en
Katharina Lescailje (1649-1711)

  

 

Nina Geerdink
(0114278)

Bachelor eindwerkstuk

29 maart 2004

Universiteit Utrecht

Begeleid door: Prof. dr. L. van Gemert

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Inleiding

 

1. Sociale netwerken en gelegenheidsgedichten in de zeventiende eeuw

1.1. Het sociale leven in Amsterdam

1.2. Het genre van de gelegenheidsgedichten en zijn conventies

 

2. Persoonlijke thema’s in de gelegenheidsgedichten van Jan Vos

2.1. Jan Vos (1610/11-1669) en zijn sociale netwerk

2.2. Het gelegenheidswerk van Vos

2.3. Een keuze uit de gedichten

2.3.1. Een lijkdicht bij het overlijden van Vos’ belangrijkste mecenas

2.3.2. Twee grafdichten uit het jaar 1651

2.3.3. Een lofdicht voor Elisabet van Baerle

2.3.4. Een briefgedicht voor een vertegenwoordiger in het buitenland

2.4. Conclusie Jan Vos

 

3. Persoonlijke thema’s in de gelegenheidsgedichten van Katharina Lescailje

3.1. Katharina Lescailje (1649-1711) en haar sociale netwerk

3.2. Het gelegenheidswerk van Lescailje

3.3. Een keuze uit de gedichten

 3.3.1. Lijkdicht voor een weduwnaar

 3.3.2. Bij het overlijden van een zus

 3.3.3. Een opmerkelijk verjaardagsdicht

 3.3.4. Een bruiloftsdicht voor vrienden

 3.3.5. Een bruiloftsdicht met een negatieve lading?

 3.3.6. De dichtwisseling met Cornelia van der Veer

3.4. Conclusie Katharina Lescailje

 

4. Vergelijking en conclusie

 

Bibliografie

 

home lijst scripties inhoud volgende