De nieuwe rechtspositie van het slachtoffer

 

Een praktijktoetsing van de Wet-Franchimont
in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk

 

Ophélie Depoortere

 

Bachelor in het sociaal werk optie maatschappelijk werk

KATHO – Departement IPSOC Kortrijk

Academiejaar: 2005-2006

 

Begeleider: De Smedt Pierre
Voorzitster jury: Debels Nicole, regionaal directrice justitiehuis

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Dankwoord.

 

1. Inleiding.

    1.1 Probleemstelling.

    1.2 Werkwijze.

 

2. Voorstelling stageplaats.

    2.1 De opdrachten van het justitiehuis.

        2.1.1 Bemiddeling in strafzaken.

        2.1.2 Probatie.

        2.1.3 Penitentiaire dienst.

        2.1.4 Burgerrechtelijke opdrachten.

        2.1.5 Eerstelijnsinfo/Rechtsbijstand.

        2.1.6 Slachtofferonthaal.

    2.2 De dienst slachtofferonthaal op het parket en de rechtbank.

        2.2.1 Ontstaan en evolutie.

        2.2.2 Reglementering.

        2.2.3 De dienst slachtofferonthaal.

            2.2.3.1 De plaats van de dienst.

            2.2.3.2 De opdrachten van de dienst.

    2.3 Besluit.

 

3. Slachtofferschap.

    3.1 Wie is het slachtoffer?

    3.2 De gevolgen van het slachtofferschap.

        3.2.1 Financieel en materiële gevolgen.

        3.2.2 Lichamelijke gevolgen.

        3.2.3 Psychologische gevolgen.

        3.2.4 Sociale gevolgen.

        3.2.5 Secundaire victimisering.

    3.3 Een aantal diverse slachtoffergerichte instanties.

        3.3.1 Slachtofferbejegening bij de politie.

        3.3.2 Slachtofferhulp bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk.

        3.3.3 Het Europees Forum voor Slachtofferhulp.

        3.3.4 Het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid.

    3.4 De zeven fundamentele rechten van het slachtoffer.

        3.4.1 Het recht op een eerbiedige, correcte behandeling.

        3.4.2 Het recht om informatie te krijgen.

        3.4.3 Het recht om informatie te geven.

        3.4.4 Het recht op juridische bijstand en rechtsbijstand.

        3.4.5 Het recht op financieel herstel.

        3.4.6 Het recht op hulp.

        3.4.7 Het recht op bescherming en respect voor het privé-leven.

    3.5 Besluit.

 

4. De wet van 12 maart 1998.

    4.1 Een korte voorgeschiedenis.

    4.2 De inhoud van deze wet.

        4.2.1 Het recht op een kosteloze kopie van het proces-verbaal van het verhoor.

        4.2.2 De laatste groet.

        4.2.3 Het recht op het krijgen van informatie.

        4.2.4 De hoedanigheid van de benadeelde persoon.

        4.2.5 De burgerlijke partijstelling.

        4.2.6 Opheffen van een inbeslagname.

    4.3 Besluit.

 

5. Het opsporingsonderzoek.

    5.1 De procedure.

        5.1.1 Schema van de procedure.

        5.1.2 De definitie van het opsporingsonderzoek.

        5.1.3 Het Proces-verbaal.

        5.1.4 Op het niveau van het parket.

        5.1.5 De mogelijkheden van de Procureur des Konings na afronding van het onderzoek.

            5.1.5.1 Seponeren.

            5.1.5.2 Minnelijke schikking.

            5.1.5.3 Bemiddeling in strafzaken.

            5.1.5.4 Vervolgen.

    5.2 Toepassing op de Wet-Franchimont.

        5.2.1 Een eerste stap: Onthaal en Informatie.

        5.2.2 Tijdens het opsporingsonderzoek.

            5.2.2.1 Informatie.

            5.2.2.2 De hoedanigheid van benadeelde persoon.

            5.2.2.3 Enkele praktijkvoorbeelden.

        5.2.3 De afronding van het onderzoek.

            5.2.3.1 Een klassering zonder gevolg.

            5.2.3.2 Een verwijzing naar een rechtbank.

    5.3 Besluit.

 

6. Het gerechtelijk onderzoek.

    6.1 De procedure.

        6.1.1 Schema van de procedure.

        6.1.2 De definitie van het gerechtelijk onderzoek.

        6.1.3 Op het niveau van het parket.

        6.1.4 Het gerechtelijk onderzoek.

            6.1.4.1 Wie is de onderzoeksrechter.

            6.1.4.2 Het onderzoek.

            6.1.4.3 De voltooiing van het onderzoek.

        6.1.5 De raadkamer.

            6.1.5.1 Een buiten vervolging stelling.

            6.1.5.2 Een internering.

            6.1.5.3 Een verwijzing.

            6.1.5.4 De voorlopige hechtenis.

    6.2 Toepassing van de Wet-Franchimont.

        6.2.1 Een eerste stap: Onthaal en Informatie.

        6.2.2 Tijdens het gerechtelijk onderzoek.

            6.2.2.1 Informatie.

            6.2.2.2 De hoedanigheid van benadeelde persoon.

            6.2.2.3 De burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter.

            6.2.2.4 De opdracht in het kader van de voorlopige hechtenis.

        6.2.3 De raadkamer.

        6.2.4 In de praktijk.

    6.3 Besluit.

 

7 Besluiten en voorstellen.

    7.1 Het opsporingsonderzoek.

    7.2 Het gerechtelijk onderzoek.

 

8 Bijlagen.

 

9 Bronnenlijst.

 

home lijst scripties inhoud volgende