Fecale verontreiniging van zwemwater
als milieuprobleem in relatie met
humane gezondheidsrisico’s

 

Diana M. Hendrickx

 

Milieu-Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland.
Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling

Academiejaar: 2005-2006

 

Promotor: dhr.dr. Cees Visser

Deze verhandeling is niet meer toegankelijk.

 

home lijst scripties