Licentiaatsverhandelingen on-line

 

Thematisch overzicht

<<<   >>>

Nieuw

 

Geschiedenis:           
Nieuwste Tijden

Nieuwe tijden

Middeleeuwen

Oudheid en Archeologie

 

Antropologie/Anthropology

 

Afrikaanse/Oosterse talen en culturen

 

Archivistiek, Hedendaags Documentbeheer, Bibliotheekwetenschap

 

Biologie en milieustudies

 

Communicatiewetenschappen

 

Criminologie

 

Cultuurwetenschappen

 

Economische wetenschappen

 

Geografie

 

Germaanse filologie / Taalwetenschap

 

Gezondheidszorg

 

Handelsingenieur

 

Indologie

 

Informatica

 

Kunstwetenschappen / Muziekwetenschappen

 

Latijn-Grieks

 

Ontwikkelingssamenwerking

 

Pedagogische wetenschappen

 

Politieke en sociale wetenschappen/ Political studies

 

Psychologie

 

Rechten

 

Romaanse filologie

 

Scheikunde

 

Sinologie

 

Sociologie / Sociology

 

Wijsbegeerte

 

Oefeningen in kandidaturen en licenties, artikelen,
Bachelor eindwerkstukken

 

Eindverhandelingen hogescholen

 

Verhandelingen en projecten on-line op andere websites

 

 

Geschiedenis: Nieuwe tijden

 

 1. De rurale economie in het Maasland, Haspengouw en Nederlands Zuid-Limburg tijdens de 18e eeuw. (Joris Roosen)

 2. Mechelse giften. De relatie tussen de stad en de vorstelijke entourage in de Bourgondische en Habsburgse periode (1467-1503). (Joachim Piens)

 3. Oud, afgesloofd, behoeftig en arm’. Bejaardenzorg in Leiden in de achttiende eeuw. (Ronald Sluijter)

 4. Het domeinbeheer van de abdij van Affligem: het kwartier van Nijvel (1660 – 1796). (Thomas Tas)

 5. Het uitvoeren van verdragen. De Vrede van Utrecht, Rastadt en Baden en de Oostenrijkse Nederlanden (1713-1731). (Tim De Backer)

 6. Op zoek naar Pape Jan of naar avontuur. (Stijn Villerius)

 7. Fiscale omslag? Financiële relaties tussen de steden Haarlem en Leiden en het landsheerlijke gezag, 1505-1518. (Matthijs Gerrits)

 8. Het maakbare verleden. Verlichtingshistoriografie van Cassirer tot Israel in moreel perspectief. (Kees-Jan van Klaveren)

 9. De broederschappen in de plattelandsparochies van de decanaten Brussel-Oost en Leuven (17de – 18de eeuw). (Christophe Verheyden)

 10. Een blinde hertog op reis. Lodewijk Engelbert van Arenberg (1750-1820) en de hertogelijke reisonderneming. (Vincent Vandaele)

 11. Coenraad van Beuningen en Johan de Witt, correspondentie ten tijde van de Noordse oorlog (1655-1660). (Mirte Postma)

 12. De vorst in de Zuid-Nederlandse anekdotenbundel (17de eeuw): deugdzame held of een mens als ieder ander? (Diewer van der Meijden)

 13. Pecunia nervus rerum. Renteniers en de publieke kredietmarkt te ’s Hertogenbosch (eerste helft zestiende eeuw). (Jord Hanus)

 14. Vrouwenkloosters in Puebla in de zeventiende en achttiende eeuw. (Nicole Tak)

 15. De strijd om de continuïteit. Een bijdrage tot de studie naar het 'maatschappelijk vermogen' van een adellijke familie aan de hand van de correspondentie van Balthazar de Proli en Marie-Jeanne von Clotz. (Sofie Van den Broeck)

 16. Een onderzoek naar de vele facetten van het beroep van de Leuvense landmeter tijdens de Oostenrijkse Nederlanden. (Dirk Van Nijverseel)

 17. Overspel in de Zuidelijke Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw. (Griet De Vriendt)

 18. Het edele vermaak. De jacht in de Spaanse Nederlanden onder de Aartshertogen. (Philippe Liesenborghs)

 19. Twee eeuwen boekdrukkunst in Moskovië. Indrukken van de Russische cultuur in de Nieuwe Tijd. (Eva Provoost)

 20. Twee Engelse benedictinessen ver van huis. De brieven van Mary Percy (1569-1642) en de biografie van Gertrude More (1606-1633). (Bieke Verhoelst)

 21. De schepenen van de stad en vrijheid Turnhout: 1621-1676, tussen Spanje en Oranje. Bijdrage tot de studie van het bestuur van een kleine stad. (Kevin Geuens)

 22. Antwerpens verzet tegen de centrale macht in 1659. (Birgit Houben)

 23. Sociaal-economische analyse van de levensomstandigheden in een plattelendsgemeenschap. Casus: het Ambacht Maldegem in de 18de eeuw. (Petra De Decker)

 24. God en Goud. De situatie van de lombarden in de Zuidelijke Nederlanden van de zestiende eeuw. (Sébastien Conard)

 25. De Europese visie op de niet-Europeanen tijdens de verlichting 1687-1800. Casus: de westelijke en zuidwestelijke kuststrook van het Arabisch schiereiland (op basis van reisverhalen/- verslagen). (Pieter Deschoolmeester)

 26. De private kapitaalmarkt in de 18de eeuw. Een vergelijking tussen de regio’s Gent en Ieper. (Dries Dewulf)

 27. Het cultureel beleid te Brugge tijdens het Calvinistisch Bewind (1578-1584). (Charlotte Coudeville)

 28. De visie van reizigers op Brabant en Mechelen (1701-1800). (Thomas De Wolf)

 29. Een bijdrage tot de studie van de crisis van 1740: Brugge en het Brugse Vrije. (Maarten Savels)

 30. Nederlands Elmina: een socio-economische analyse van de Tweede Westindische Compagnie in West-Afrika in 1715. (Yves Delepeleire)

 31. Lijden, ziekte en genezing. Visies van predikanten en artsen (1693-1868). (An Vandenberghe)

 32. Attitudes of New England Puritan Ministers towards Disease and Medicine. Late Seventeenth and Eighteenth Century. (An Vandenberghe)

 33. Magie in het Europa van de achttiende eeuw: realiteit en perceptie. (Nele Vranckx)

 34. Het juridisch statuut van de vrouw in Roeselare, 1713-1748. (Sofie Sap)

 35. De politieke besluitvorming bij de Staten van Vlaanderen, 1670 – 1680. (Marijn Follebout)

 36. Armenzorg te Gent, 1600-1640. (Toon Boden)

 37. Aanzet tot reconstructie van het grondbezit te Oplinter tijdens het Ancien Regime. (Johan De Rocker)

 38. Het ambacht van de zilversmeden te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw. (Valerie Vanhoutte)

 39. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas. Visualisatie grondbezit en relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten. (Yves Beaurain)

 40. De Vlaamse Natie op de Canarische eilanden in de 16de eeuw. (Kevin Coornaert)

 41. Polderbesturen in het Waasland gedurende de Franse tijd. (Bart Verelst)

 42. 'De overtreffelijcke reijse gedaen door Reynier Adriaensen'. Leven als soldaat in de Oost, (1681-1689). (Bram Cocquyt)

 43. Burgers, boeren en soldaten. Militaire lasten in de twee steden en het Land van Aalst 1621-1648. (Tom Boterbergh)

 44. De benoeming van de voorzitters en raadsheren van de Raad van Vlaanderen (1598-1633). (Chris Verhaeghe)

 45. Nuptialiteitsstudie van Izegem (1750-1850). (Steven Vanbelle)

 46. Ambachten en Contrareformatie. Godsdienstige aspecten van de corporatieve wereld na de val van Antwerpen (1585-1633). (Frederik Verleysen)

 47. Boter en kaas in de Kasselrij Veurne (16de-begin 19de eeuw). (Laurent Hoornaert)

 48. Criminaliteit in het Land van Waas 1700-1750. (Peter Catthoor)

 49. Criminaliteit in (het Land van) Aalst in de 18e eeuw (1700-1795). (Dries Mertens)

 50. Brugse haveninfrastructuur in de 18e eeuw (1700-1790). (Jorg Timmerman)

 51. Vrijen en trouwen te Deinze (1699-1893). Een historisch-demografische studie van het premaritaal gedrag in een kleine stad.Eva De Wulf)

 52. Handel in moeilijke tijden. Een Gents handelshuis aan het einde van de zeventiende eeuw. (Sean De Windt)

 53. Daar komt de bruid... De nuptialiteit van Heist en Knokke 1700-1900. (Miet Desender)

 54. 1543-1642, een eeuw Copernicanisme: ook voor de Zuid-Nederlander? (Steve Philips)

 55. Bethune & fils: linnenhandel Kortrijk 1735-1856. Voorbereidend onderzoek ter ontsluiting van het handelsarchief, bewaard op het kasteel De Bethune te Marke. (Annik Adriaenssens)

 56. Een blik op de buskruitindustrie in de Lage Landen: het buskruitbedrijf van Maximiliaan en Jacques Blommaert (1738-1798). (Johan Verachtert)

 57. Landbouwproductiviteit op basis van de kadastrale expertises in het arrondissement Dendermonde. (Raf Burm)

 58. Beschaving en engagement. François-Gabriel-Joseph, markies du Chasteler in het historisch bedrijf van de Oostenrijkse Nederlanden. ( Ruben Mantels)

 59. De Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië. Leden en bevoegdheden (1627-1665). (Annelies Vanhaelst)

 60. Historische stront op Vlaamse grond. Een inleidende studie in de historische faecologie. (Bruno Debaenst)

 61. Aspecten van sociale mobiliteit binnen de 18de–eeuwse Aalsterse ambachtswereld. Een prosopografische benadering. (Sven De Schryver)

 62. Kanegem (1647-1797) Een historisch-demografische studie van een West-Vlaamse plattelandsgemeenschap. (Birger De Coninck)

 63. De sociaal-economische betekenis van de abdijhoeven en hun pachters in de heerlijkheid Essen-Kalmthout (17e - 18e eeuw). (Dries Kools)

 64. De Brugse academie in de achttiende eeuw. (Dominiek Dendooven)

 65. Devotie aan de grens. Bedevaartsplaatsen in de dekenij Hoogstraten in de 17e en 18e eeuw.  (Anne De Roeck)

 66. "Amitié sincère?" Het prinsbisdom Munster en de Haagse Alliantie tijdens
  de Spaanse Successieoorlog (1701-1714)
  (Kristof Selleslach)

 67. Karel V en Filips II in de vorstenspiegels in de Nederlanden (1600-1750): het rijke kleurenpalet van verscholen deugdenmozaïeken. (Kristof Alaerts)

 68. Menstruatie, bevruchting en zwangerschap in “gynaecologische” traktaten van de 18de eeuw bekend in de Zuidelijke Nederlanden. (Marleen Sluydts)

 69. «Le Goût pour les spectacles est tellement devenu à la mode… » Spektakelcultuur in het achttiende-eeuwse Antwerpen. (Caroline Luypaers)

 70. Het lelijke eendje en de keizerlijke adelaar. De hervormingen van, en het beleid ten overstaan van, de nationale regimenten, 1713-1763. (Peter Van Wichelen)

 71. De leden van de Geheime Raad der Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van de aartshertogen en Filips IV, 1609-1653. Een prosopografische studie. (Björn Volckaert)

 

 

<<<   >>>

 

 

 

Zoeken in e-thesis / Search e-thesis

 

 

De hier gepubliceerde verhandelingen worden ook opgenomen in de
"Bibliografie van de geschiedenis van België"
onder leiding van Prof. Em. Romain Van Eenoo.

Laatste aanpassing op zondag 26 april 2015

©Niets uit de website  mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde publicaties. Elke auteur is en blijft volledig verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk.
Elke auteur heeft ten allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen aan zijn/haar scriptie of die van E-thesis te laten verwijderen.

De op E-thesis voorkomende tekstfragmenten, grafieken, tabellen, afbeeldingen, foto's enz.  dienen als ondersteuning van het betoog in een wetenschappelijk werk. Zij worden voorzien van de nodige bibliografische referenties (voor zover dit mogelijk is). Indien de maker en/of rechthebbende bezwaar heeft tegen het gebruik van een citaat uit zijn of haar werk of indien er onbedoeld een storende fout is in geslopen, dan kan deze dat kenbaar maken en zullen wij het desbetreffende citaat onmiddellijk aanpassen of verwijderen.

All rights reserved. No part of this site may be reproduced without the written permission of the author.