Vrijen en trouwen te Deinze
(1699-1893)

Een historisch-demografische studie van het premaritaal gedrag in een kleine stad.

Eva De Wulf

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Prof. Dr. Chris Vandenbroeke

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleidend hoofdstuk

 

Hoofdstuk I Deinze doorheen de tijd

 

Hoofdstuk II Componenten van het premaritaal gedrag

 

Hoofdstuk III Beroepsstructuur

 

Hoofdstuk IV Partnerkeuze

 

Hoofdstuk V Huwelijksleeftijd

 

Hoofdstuk VI Huwelijksstructuur

 

Hoofdstuk VII Alfabetisatie

 

Hoofdstuk VIII Onwettigen

 

Hoofdstuk IX Prenuptialen

 

Hoofdstuk X Seizoensschommelingen

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende