Vrijen en trouwen te Deinze (1699-1893). Een historisch-demografische studie van het premaritaal gedrag in een kleine stad. (Eva De Wulf)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1)   Onuitgegeven bronnen

 

1.1.  Parochieregisters

 

Archief parochieregisters huwelijken O.L.Vrouwparochie 1658-V-1776

Archief parochieregisters dopen O.L.Vrouwparochie 1612-V-1796

Archief parochieregisters huwelijken St.Maartensparochie 1616-V-1796

Archief parochieregisters dopen St.Maartensparochie 1672-IV-1796[194]

 

1.2 Burgerlijke Stand

 

Archief Burgerlijke Stand (huwelijksakten) 1796-1900

 

Archief Burgerlijke Stand (geboorteakten) 1796-1900

 

 

2) Literatuurlijst

 

ADAIR R.,

Courtship, illegitimacy and marriage in early modern England, Manchester, 1996.

 

ALGOED G., VANDENBROEKE C.,

Alfabetisme in Vlaanderen en inzonderheid in Zuidelijk Vlaanderen (eind18de eeuw-ca 1870)’ in: Vijfde jaarboek van de geschiedenis- en heemkundige kring ‘’De Gaversteke”, deel V, 1977.

 

ALTER G.,

New perspectives on European marriage in the nineteenth century

in: Journal of family history, 1991.

 

ARMENGAUD A.,

La famille et l’enfant en France et en Angleterre du XVI au XVIIIe siècle. Aspects démographiques, Parijs, 1975.

 

ART J.,

Kerk en religie 1844-1914

in: Nieuwe algemene geschiedenis der Nederlanden, dl XII, pp.160-184.

 

BERGE K.,

Kerkelijk leven in de landelijke dekenij Deinze (1661-1782), Leuven, 1981.

 

BEJIN A.,

Arsène Dumont et cappilarité sociale

in: Population, 6, 1989, pp.1009-1028.

 

BERLANSTEIN L.,

Illegitimacy, concubinage and proletarianization in a French town 1760-1914

in: Journal of Family History, 1980, pp.360-374.

 

BLOMME J.,

Vrijen en trouwen te Eeklo, 1639-1917. Een historisch-demografisch onderzoek van het voorhuwelijksgedrag in een kleine stad, Gent, 1995( onuitgegeven licentiaatsverhandeling).

 

BONNEUIL N.,

Démographie de la nuptialité au XIXe siècle, Paris, 1990.

 

BRACKE N.,

Vrouwenarbeid in Belgische industrie ca.1900

in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXVI, 1-2, 1996.

 

CALLENS I.,

Leven en werken in de Kasselrij Kortrijk: Sociaal-economische en demografische studie van de 18de eeuw (Onuitgegeven licentiaatsverhandeling), Gent, 1985.

 

 

CASSIMAN A.,

Geschiedenis van de Stad Deinze, Gent, 1957.

 

CASSIMAN A.,

Kerkelijke geschiedenis van Deinze O.-L.- Vrouwparochie

in: Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze, K.O.K., 4, 1937, pp.9-137.

 

CHARBONNEAU H.,

Tourouvre-au-perche aux XVIIe et XVIIIe siècles.  Etude de démographie historique, INED, 1970.

 

COALE AJ.,

The decline of fertility in Europe since the eighteenth century as a chapter in demographic history’

in: COALE AJ., WATKINS S., The decline of fertility in Europe, Princeton, 1986.

 

DAVIS K.,

Illegitimacy and the social structure

in: American Journal of Sociology, 1939, 45.

 

DE BELDER J., VANHAUTE E.,

Sociale en economische geschiedenis

in: ART J., e.a., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel I, 19de en 20ste eeuw, Gent, 1993.

 

DEMARS-SION V.,

Femmes séduites et abandonnées au 18e siècle.  L’exemple du Cambrésis, Lille, 1991.

 

DE BLOCK P.,

Demografische reconstructie van de provincie Oost-Vlaanderen (ca. 1790-1830), Gent,

(onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1980.

 

DE COCK A.,

Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk, Gent, 1911.

 

DE GROOTE P.,

Onwettige kinderen in Oudenaarde en op het omliggende platteland, 1700-1855, Gent, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1991.

 

DE MEULEMEESTER R.,

Leven en dood op de St.-Maartensparochie te Petegem op het einde van de zeventiende eeuw

(1690-1700).  Een micro-demografisch onderzoek.

in: Kunst en Oudheidkundige Kring Deinze, 1983, pp.17-40.

 

DEPREZ P.,

The demographic development of Flanders in the 18th century

in: GLASS D., EVERSLEY D., Population in history. Essays in historical demography, Londen, 1965, pp.608-630.

 

DEVOS I.,

Marriage and economic conditions since 1700: the Belgian case,

in: DEVOS I., KENNEDY L., Marriage and economy. Western Europe since 1400, Turnhout, 1999.

 

DUMONT A.,

Essai sur la natalité aux îles de Ré et d’ Oléron

in: Bulletin de la Société d’Anthropologie de Paris, 1890.

 

DUPAQUIER J.,

Marriage and remarriage in populations of the past, Londen, 1981.

 

DUPAQUIER J.,

Pour la démographie historique, Parijs, 1984.

 

ENGELEN T.,

The development of regional patterns of nuptiality in 20th century Europe

in: DEVOS I., KENNEDY L., Marriage and economy. Western Europe since 1400, Turnhout, 1999.

 

FLANDRIN J.,

Les amours paysannes XVIème- XIXème siècle, Parijs, 1975.

 

FLANDRIN J.,

Familles, parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, Paris, 1976.

 

FLINN W.,

The European demographic system 1500-1820, Brighton, 1981.

 

GIJSSELS M.C.,

Het premaritaal gedrag in Oost-Vlaanderen (1700-1880).  Een historisch-demografische studie getoetst aan kerkelijke en volkskundige bronnen, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), Gent, 1982.

 

GODDING P.,

Les contrats de marriage dans la première moitié du 19e siècle; fidélité à la coutume ou adoption sans réserve du Code Napoléon

in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1983.

 

GOODY J.,

The development of the family and marriage in Europe, Cambridge-New York, 1994.

 

GUBIN E.,

Home sweet home. L’image de la femme au foyer en Belgique et au Canada avant 1914

in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXII, 1991.

 

GUBIN E.,

Norme et marginalités. Comportements féminins aux 19e –20e siècle, Brussel, 1991.

 

GUTTMANN M.,

Proto- industrialization and marriages ages in Eastern Belgium

in: Annales de démographie Historique, 1987.

 

HAIR P.,

Bridal pregnancy in earlier rural England in earlier centuries

in: Population studies, 1966, pp.233-243.

 

HAIR P.,

Bridal pregnancy in earlier rural England further examined

in: Population studies, 1970, pp.59-70.

 

HAJNAL J.,

Age at marriage and proportions marrying

in: Population studies, 1953.

 

HAJNAL J.,

European marriage patterns in perspective

in: GLASS D., EVERSLEY D., Population in history.  Essays in Historical Demography, Londen, 1965, pp.101-147.

 

HAKS D.,

Het gezin tijdens het Ancien Régime: een historiografisch overzicht

in: Tijdschrift voor de sociale geschiedenis, 1980.

 

HEIRBAUT D.,

Geschiedkundige inleiding tot het privaat recht, (onuitgegeven cursus), Gent, 1999.

 

JASPERS L., STEVENS C.,

Arbeid en tewerkstelling in Oost-Vlaanderen op het einde van het Ancien Régime.  Een socio-professionele en demografische analyse

in: Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. Nieuwe reeks, 23, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,1985.

 

KOK J., KOSTER J.,

‘In onegt geteeld’. Ontwikkeling en regionale verscheidenheid van onwettige geboorten op het platteland en in de kleine steden van Noord-Holland, 1812-1850

in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1987, pp.272-308.

 

KLOEK E.,

Gezinshistorici over vrouwen, Amsterdam, 1981.

 

KUSSMAUL A.,

Seasonality of marriages

in: ROTBERG R., RABB T., Population and Economy, 1997.

 

LASLETT P.,

Family life and illicit love in earlier generations. Essays in historical sociology, Cambridge, 1977.

 

LASLETT P., OOSTERVEEN K.,

Longterm trends in Bastardy

in: Population Studies, 1973, pp. 255-286

 

LASLETT P., OOSTERVEEN K., SMITH R.,

Bastardy and its comparative history.  Studies in the history of illegitimacy and maritaal non-conformism in Brittain, France, Germany, Sweden, North-America, Jamaica and Japan, London, 1980.

 

LASLETT P., WALL R.,

Household and family in the past time, Cambridge, 1972.

 

LEBRUN F.,

La vie conjugale sous l’ Ancien Régime, Parijs, 1975.

 

LESTHAEGHE R.,

The decline of Belgian fertility, 1890-1970, Princeton, 1977.

 

LESTHAEGHE R.,

Vruchtbaarheidscontrole, nuptialiteit en sociaal-economische veranderingen in België, 1846-1910

in: Bevolking en gezin, 1972, pp. 251-309.

 

LEVINE D.,

Family formation in in age of nascent capitalism, New York-San Francisco, 1977.

 

LEVINE D.,

The demographic implications of rural industrialisation: a family reconstruction of Shepshed,Leicestershire, 1600-1851

in: Social History, 1976.

 

LIS C.,

Gezinsvorming en vrouwenarbeid tijdens een versnellingsfase van het kapitalisme 1750-1850

in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, X, 1984,36.

 

LUCASSEN T., VAN THIJN TH.,

Nogmaals: sociale stratificatie

in: Tijdschrift voor  Sociale Geschiedenis, 1981, pp.73-84.

 

LYNCH KA.,

The European marriage pattern in the cities: Variation on a theme by Hajnal

in: Journal of family history, 1991.

 

MALTHUS T.,

An essay on the principle of Population, as it affects the future improvement of society (1798)

New York, 1960.

 

MC BRIDE T.,

Women’s work and industrialisation

in: BERLANSTEIN L., The industrial revolution and work in ninetheenth-century Europe,

Londen/New York.

MENDELS F.,

Industrialization and population pressure in 18th century Flanders, New York, 1981.

 

MENDELS F.,

Proto-industrialisation: the first phase of the industrialisation process

in: Journal of economic history, 32.

 

ROTBERGE R.I., RABB T.K,

Marriage and fertility.  Study in interdisciplinary history, Princeton, 1980.

 

SCHELSTRAETE G.,

De relatie tussen de proto-industrie en de huwelijksleeftijd in Oost-Vlaanderen.  Een historisch-demografische studie, Gent, 1987. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling)

 

SCHOLLIERS E., VANDENBROEKE C.,

Structuren en conjuncturen in de Zuidelijke Nederlanden 1400-1800,

in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Bussum, 1980.

 

SEGALEN M.,

Amours et mariages de l’ancienne France, Parijs, 1981.

 

SEGALEN M.,

Nuptialité et alliance.  Le choix du conjoint dans une commune de L’Europe, Parijs, 1972.

 

SHORTER E.,

The making of the modern family, New York, 1975.

 

SHORTER E.,

Geschiedenis van het vrouwelijk lichaam, Ambo/Baarn, 1984.

 

STONE L.,

The family, sex and marriage in England, 1500-1800, Londen,1977.

 

VAN CAENEGEM R.,

Geschiedkundige inleiding tot het recht. I. Privaatrecht, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, België, 1996, VIII.

 

VANDENBROEKE C.,

Het seksueel gedrag der jongeren in Vlaanderen sinds de late 16de eeuw’

in: Bijdragen tot de geschiedenis, 1979, pp.193-230.

 

VANDENBROEKE C.,

Historische demografie

in: ART J. e.a., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel II, 12de –18de eeuw, Gent, 1994.

 

VANDENBROEKE C.,

Karakteristieken van het huwelijks-en voortplantingspatroon.  Vlaanderen en Brabant, 17de –19de eeuw

in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 1976.

VANDENBROEKE C.,

Seksualiteit en huwelijksbeleving in Vlaanderen

in: Spiegel Historial, 1979, pp.425-433.

 

VANDENBROEKE C.,

Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Beveren/Nijmwegen, 1982.

 

VANDENBROEKE C.,

Vrijen en trouwen van de Middeleeuwen tot heden, Brussel/ Amsterdam, 1986.

 

VANDER PLAETSE (K.),

Voorhuwelijks seksueel gedrag in Gent, Gent, 1989 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling)

 

VAN DER WOUDE A.M.,

Gezinsreconstructie: een nieuwe techniek voor de historische demografie

in : Spiegel Historial, 1968.

 

VAN POPPEL F.,

Trouwen in Nederland.  Een historisch-demografische studie van de 19de en vroeg 20ste eeuw,

Wageningen, 1992.

 

VAN USSEL J.;

Geschiedenis van het seksueel probleem, Meppel, 1970.

 

VAN USSEL J.;

Afscheid van de seksualiteit, Deventer, 1974.

 

VERHELST J.,

De huwelijksregisters-oud regiem-als bron voor sociale geschiedenis.  Een ontgoocheling?

in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 1976.

 

VERHELST J.,

Inventaris van het archief van Deinze. (Deinze-Petegem-Astene, Zeveren), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1976.

 

WRIGLEY E.,SCHOFFIELD R.,

English population history from family reconstruction: summary results 1600-1799

in: Population Studies, 1983,2.

 

WRIGLEY E.,

Marriage, fertility and population growth in Eightheenth Century England

in: OUTHWAITE R., Marriage and society, studies in the social history of marriage, London, 1981.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[194] Er ontbreken twee jaargangen in de doopakten, namelijk 1779-1780.  Deze jaargangen worden echter niet opgenomen in onze steekproef.