Vrijen en trouwen te Deinze (1699-1893). Een historisch-demografische studie van het premaritaal gedrag in een kleine stad. (Eva De Wulf)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Bij het verwezenlijken van deze licentiaatsverhandeling konden we rekenen op de steun van talrijke personen.

 

In de eerste plaats zijn we veel dank verschuldigd aan onze promotor Prof. Dr. Chris Vandenbroeke.  Hij was een onontbeerlijke ruggesteun in iedere fase van het onderzoek.  Zijn steun en goede raad hebben bijgedragen tot de realisatie van deze verhandeling.  Onze dank gaat ook uit naar Prof. Dr. E. Vanhaute en Drs. I. Devos voor hun opmerkingen en raadgevingen.

 

Ten tweede willen we graag het personeel van de dienst Cultuur in Deinze en mijnheer E. De Blieck bedanken voor hun bereidwillige medewerking.

 

Ten laatste reserveren we een dankwoordje voor mijn moeder die mij de mogelijkheid heeft gegeven om deze studie te maken.  Alsook aan mijn zus en Wim Van Vaerenbergh die mijn steun en toeverlaat waren gedurende de hele periode.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende