Vrijen en trouwen te Deinze (1699-1893). Een historisch-demografische studie van het premaritaal gedrag in een kleine stad. (Eva De Wulf)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Hoofdstuk X: Seizoensschommelingen

 

10.1 Inleiding huwelijken

 

‘L’Eglise ne célébrait pas de mariage pendant l’Avent ni pendant le Carême: il n’y avait donc que très peu de mariages en décembre et en mars, ou même en avril quand la date de Pâques était tardive.  D’autre part, les gros travaux de l’été étaient peu favorables à la célébration des mariages: d’où un fort minimum en août et septembre’.[187] Dit stelde A. Armengaud vast tijdens zijn onderzoek naar de seizoensschommelingen van de huwelijken.  Het ideale tijdstip voor een huwelijk werd onder meer voorgeschreven door de Kerk.  In periodes van boetedoening was het doorgaans ongebruikelijk om een huwelijksfeest te organiseren.  In het ancien régime volgde men getrouw deze verbodbepalingen; er kwamen inderdaad weinig huwelijken voor tijdens de de maanden maart/april en december.  Tijdens het Ancien Régime en het grootste deel van de 19de eeuw kenden de huwelijken een sterk geritmeerd verloop.

 

Op het einde van de 18de eeuw en begin 19de eeuw werd het verbod om te trouwen in de advent steeds minder gerespecteerd.  In de loop van de 19de eeuw hield men zich steeds minder aan de kerkelijke voorschriften. Tegen het einde van de 19de eeuw trad er zelfs tijdelijk een nivellering van de maandschommelingen op door de opkomst van de industriële processen en parallel ermee de tanende invloed van de kerkelijke voorschriften.  Enkel tijdens de vastenmaand bleven huwelijken in Vlaanderen uitzonderlijk tot aan de Eerste Wereldoorlog.  In de loop van de 20ste eeuw zijn de huwelijken verspreid geworden over het ganse jaar.  Men trouwt bij voorkeur in de lente en zomer, de weersomstandigheden zijn dan optimaal en dankzij de verlofperiode beschikt men over voldoende vrije tijd.

 

De kerkelijke voorschriften lagen niet alleen aan de basis van de evolutie van de maandschommelingen bij huwelijken.  Ook socio-economische omstandigheden speelden een belangrijke rol.  In een agrarisch dominante maatschappij werden er weinig huwelijken bezegeld in het hoogseizoen voor de landbouw namelijk de zomermaanden.  Men trouwde dan bij voorkeur in een rustiger periode zoals in de herfst- en wintermaanden.  De twee topmaanden waren toen november en februari, wanneer er voldoende voedsel in voorraad was door de vele slachtingen.[188]  Een andere topmaand om te trouwen was mei.  Heel wat pachtcontracten en dienstcontracten van knechten en meiden vervielen eind april of begin mei.  Daarenboven was mei de maand bij uitstek voor een beginnende vrijage[189].

 

We hebben de maandschommelingen van de huwelijken in Deinze geschetst zowel voor de 18de als de 19de eeuw.  In de 18de eeuw was Deinze opgesplitst in twee parochies, de stedelijke Onze-Lieve Vrouw parochie en de meer landelijke Sint-Martinusparochie.  We hebben de twee eeuwen telkens opgesplist in twee delen en daarnaast hebben we de cijfergegevens zowel in tabellen als in grafieken weergegeven. 

 

 

10.2 Maandschommelingen huwelijken Sint-Martinusparochie, 18de eeuw

 

Periode 1699-1736, absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Totaal

 

7

11

5

10

5

3

5

8

6

3

4

2

69

 

Periode 1699-1736, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

0,23

0,39

0,16

0,33

0,16

0,1

0,16

0,26

0,2

0,1

0,13

0,06

 

Periode 1699-1736, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

121

205

84

174

84

53

84

137

105

53

68

32

 

Periode 1747-1784, absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Totaal

 

12

7

3

5

11

8

5

9

8

9

4

0

81

 

Periode 1747-1784, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

0,39

0,25

0,10

0,17

0,35

0,27

0,16

0,29

0,27

0,29

0,13

0,00

 

Periode 1747-1784, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

177

114

45

77

159

123

73

132

123

132

59

0

 

 

10.3 Huwelijken in de 18de eeuw Onze-Lieve-Vrouw parochie

 

Periode 1699-1736

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Totaal

 

10

10

1

10

10

10

6

9

17

1

9

3

96

 

Periode 1699-1736, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

0,32

0,35

0,03

0,33

0,32

0,33

0,19

0,29

0,57

0,03

0,3

0,1

 

Periode 1699-1736, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

123

135

12

127

123

127

73

112

219

12

115

38

 

Periode 1747-1784, absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Totaal

 

7

7

1

10

14

6

6

7

0

6

12

1

77

 

Periode 1747-1784, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

0,23

0,25

0,03

0,33

0,45

0,2

0,19

0,23

0

0,19

0,4

0,03

 

Periode 1747-1784, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

110

119

14

157

214

95

90

110

0

90

190

14

 

 

10.4 Maandschommelingen huwelijken Deinze, 19de eeuw

 

Periode 1807-1844, absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Totaal

 

12

12

2

18

23

11

10

12

13

17

16

7

153

 

Periode 1807-1835, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

0,39

0,42

0,06

0,6

0,74

0,37

0,32

0,39

0,43

0,55

0,53

0,23

 

Periode 1807-1835, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

93

100

14

143

176

88

76

93

102

131

126

55

 

Periode 1844-1892,absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Totaal

 

17

19

2

30

19

14

18

20

15

27

23

5

209

 

Periode 1855-1892, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

0,55

0,67

0,06

1

0,61

0,47

0,58

0,65

0,5

0,87

0,77

0,16

 

Periode 1855-1892, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

 

96

118

11

175

107

82

102

114

88

153

135

28

 

 

10.5 Besluit

 

In de eerste helft van de 18de eeuw werd het tijdstip van de huwelijkssluiting inderdaad bepaald door de christelijke en socio-economische richtlijnen.  In de Onze-lieve-Vrouwparochie, waar de meeste stedelingen van Deinze trouwden, werd opvallend weinig gehuwd tijdens de maanden maart en december.  In de Sint-Martinusparochie, waar de meeste inwoners van Deinze-buiten trouwden, werd er minder gehuwd in de maanden juli en juni.  Logisch aangezien in Deinze-buiten de landbouwaktiviteit dominant was en men minder tijd had om te huwen in het drukke landbouwseizoen.  In de tweede helft van de 18de eeuw kenden de beide parochies een geritmeerd verloop.  De meeste huwelijken vonden plaats in januari, februari, april en mei.  Deze maanden waren topmaanden om te huwen want ze kwamen juist voor of achter de vastenmaand maart.  Zoals we reeds vermeld hebben verliepen de meeste pachtcontracten en contracten van meiden en knechten in mei.

 

Gedurende de 19de eeuw bleven de huwelijken hetzelfde geritmeerd verloop kennen als in de 18de eeuw.  Behalve in de maand december, de adventmaand, was er een versoepeling waar te nemen.  Men volgde niet zo strikt meer het kerkelijke verbod in deze maand.  Naast de topmaanden april en mei groeide het aantal huwelijken in de nazomer en herfstperiode, met als toppers oktober en november.

 

 

10.6 Inleiding geboorten

 

Kenden de geboorten en concepties een gelijkaardig geritmeerd verloop als de huwelijken?  De geboorten en concepties werden in grote mate beïnvloed door de landbouwactiviteiten.  In het hoogseizoen voor de landbouw namelijk de zomermaanden kwamen bijna geen geboorten voor.  Als men dit gegeven grafisch voorstelt dan komt men tot de zogenaamde U-curve.  De socio-economische omstandigheden speelden dus opnieuw een belangrijke rol.  Als een vrouw dan toch zwanger was tijdens de oogstmaanden kreeg ze geen vrijstelling van het werk.  Sommige vrouwen moesten naast het lichtere huishoudelijke werk ook actief blijven op het veld.  Ook na de bevalling kregen ze weinig tijd om te herstellen.  Integenstelling tot de vrouwen uit de hogere middenklassen die na de bevalling één à twee weken in bed bleven, waren de vrouwen uit het volk meestal na één of twee dagen weer op de been[190].

 

Had de Kerk zoals bij de huwelijken ook iets in de pap te brokken omtrent de concepties?  Men had inderdaad een aantal regels ontworpen omtrent het verwekken van kinderen op kerkelijke feestdagen en tijdens periodes van boetedoening.  Het vrijen tijdens de vastenperiode werd bij voorkeur achterwege gelaten.  ‘In de volksmond heette het namelijk dat men zijn lief met vastenavond in ’t zout legt om ze met halfvasten te keren en er met Pasen weer uit te halen’.[191]

 

De meeste concepties kwamen vooral op het einde van de lente, met mei en begin juni als topmaanden.  De minste kinderen werden verwekt tijdens de maanden september en oktober.

Één van de eerste Franse démografen, Moheau, schreef het grote aantal concepties in mei en juni toe aan het volgende: ‘le printemps est une saison où “une sève générale se répand et s’insinue dans tous les corps”[192]  Dit is geen werkelijke verklaring maar een literaire voorstelling.

 

In dit hoofdstuk gaan we ook de seizoensschommelingen van de wettige geboorten vergelijken met de prenuptialen en onwettigen.  Omtrent de seksuele beleving van de lagere klassen zijn we zeer slechts geïnformeerd.  Volgens L. Stone zijn we slechts over het volgende zeker: ‘the only thing known about (marital) sexual activity among the poor is that it varied from month to month’[193]De prenuptiale en onwettige concepties vonden vooral plaats tijdens de maanden april tot en met juli.  In deze periode kwamen heel wat feesten, kermissen en bedevaarten voort.  De jongeren stoorden zich niet aan de protesten tegen gemengde ontspanning en vooral de lagere klassen experimenteerden met seks.

 

We hebben ook voor het achttiende en negentiende eeuwse Deinze de seizoensfluctuaties voor de geboorten en concepties onderzocht.

 

 

10.7 De geboorten en concepties in de Sint-Martinusparochie, 18de eeuw

 

Periode 1699-1737, absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

Totaal

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

 

35

34

33

21

26

28

25

46

32

39

33

40

390

 

Periode 1699-1737; daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

1,13

1,19

1,06

0,7

0,84

0,93

0,81

1,48

1,07

1,26

1,1

1,29

 

Periode 1699-1736, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

106

111

99

65

79

87

76

138

100

118

103

121

 

Periode 1747-1785, absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

Totaal

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

 

69

67

68

42

40

31

38

49

49

52

47

70

622

 

Periode 1747-1785, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

2,23

2,35

2,19

1,4

1,29

1,03

1,23

1,58

1,63

1,68

1,57

2,26

 

Periode 1747-1785, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

131

138

129

82

76

61

72

93

96

99

92

133

 

 

10.8 De geboorten en concepties in de Onze-Lieve-Vrouwparochie, 18de eeuw

 

Periode 1699-1737, absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

Totaal

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

 

61

42

63

47

50

47

43

39

37

52

51

48

580

 

Periode 1699-1737, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

 

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

 

1,97

1,47

2,03

1,57

1,61

1,57

1,39

1,26

1,23

1,19

1,7

1,55

 

 

Periode 1699-1737, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

 

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

 

127

95

131

101

104

101

90

81

79

77

110

100

 

 

Periode 1747-1785, absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

Totaal

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

 

72

66

58

52

57

48

36

58

47

64

62

62

682

 

Periode 1747-1785, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

2,32

2,32

1,87

1,73

1,84

1,60

1,16

1,87

1,57

2,06

2,06

2,00

 

Periode 1747-1785, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

124

124

100

93

98

86

62

100

84

110

110

107

 

 

10.9 Geboorten en concepties in Deinze, 19de eeuw

 

Periode 1807-1845, absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

Totaal

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

 

103

116

98

112

125

107

111

86

98

83

93

126

1258

 

Periode 1807-1845, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

3,32

4,07

3,16

3,73

4,03

3,57

3,58

2,77

3,27

2,68

3,1

4,06

 

Periode 1807-1845, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

96

118

92

108

117

103

104

80

95

78

90

118

 

Periode 1855-1893, absolute cijfers

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

Totaal

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

 

137

123

141

125

131

121

100

117

109

119

108

132

1463

 

Periode 1855-1893, daggemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

4,42

4,32

4,55

4,17

4,23

4,03

3,23

3,77

3,63

3,84

3,6

4,26

 

Periode 1855-1893, maandgemiddelden

 

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

111

108

114

104

106

101

81

94

91

96

90

107

 

 

10.10 Besluit

 

In de eerste helft van de 18de eeuw kwam de U-curve in beide parochies voor.  In de Onze-Lieve-Vrouwparochie werden het laagst aantal kinderen geboren tussen juli en oktober, met andere woorden in de zomer en het najaar.  In de Sint-Martinus kwamen de minste geboorten voor tussen april en juli, vooral in de lente en zomer.  In de Sint-Martinusparochie stond de landbouwactiviteit centraal zodat de landbouwers bij voorkeur geen kinderen kregen in de lente en zomer.  In de tweede helft van de 18de eeuw kenden de maandschommelingen van de geboorten hetzelfde verloop. 

 

In de loop van de 19de eeuw werd de U-curve afgezwakt.  De minste geboorten kwamen nu vooral voor in het najaar, de periode september tot en met november. De reden hiervoor was het verdwijnen van de landbouw als hoofdactiviteit en de opkomende secundaire sector.  De Deinzenaars hielden zich niet aan de kerkelijke voorschriften om niet de liefde te bedrijven tijdens de vastenmaand.

 

 

10.11 De maandschommelingen van de prenuptialen en de onwettigen

 

Periode 1699-1785, prenuptialen, maandschommelingen

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

229

157

43

86

43

86

86

186

43

186

0

186

 

Periode 1807-1893, prenuptialen, maandschommelingen

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

230

40

170

30

100

100

100

30

130

0

200

190

 

Periode 1699-1785, onwettigen, maandschommelingen

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

200

50

125

0

75

163

0

75

200

38

88

125

 

Periode 1807-1893, onwettigen, maandschommelingen

Jan.

Feb.

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt

Nov.

Dec.

April

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Maart

61

103

153

150

118

71

103

50

61

84

113

118

 

 

10.12 Besluit

In de loop van de 18de eeuw kwamen de meeste voorhuwelijkse concepties voor in de maanden maart, april en mei.  Dit was de periode van de meeste huwelijksfeesten en kermissen.  De absolute topmaand was april.  Tijdens de 19de eeuw bleef dezelfde periode belangrijk voor de concepties van de prenuptialen, maar onwettigen werden gedurende het ganse jaar verwekt met twee topmaanden namelijk juni en juli.

 

Zowel de wettige geboorten en de voorhuwlijkse geboorten kenden een zelfde verloop gedurende de 18de eeuw.  Tijdens de zomermaanden kwamen weinig geboorten voor.  In de 19de eeuw kenden de premaritale geboorten een zeer onregelmatig verloop en de minste geboorten waren geconcentreerd in de nazomer.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[187] ARMENGAUD A., o. c.,  p. 34.

[188] ARMENGAUD A., o. c., p.34.

[189] VANDENBROEKE C., Vrijen en Trouwen van de Middeleeuwen tot heden, Brussel/Amsterdam, 1986, p.33.

[190] SHORTER E., ‘Geschiedenis van het vrouwelijk lichaam’, 1982,Baarn, p 67.

[191] VANDENBROEKE C., o.c., p.33.

[192] MOHEAU, geciteerd door ARMENGAUD A., o. c., p.49.

[193] L. STONE, geciteerd door VANDENBROEKE, Het seksueel gedrag der jongeren in Vlaanderen sinds de late 16de eeuw, in : Bijdragen tot de geschiedenis, 62e jaargang, 1979, afl 3-4 , p.225.