Lijden, ziekte en genezing

Visies van predikanten en artsen (1693-1868)

 

An Vandenberghe

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. Patrick Pasture

home lijst scripties inhoud volgende

Lees ook van dezelfde auteur

 

Algemene inleiding

    Onderwerp en vraagstelling

    Bronnen en methoden

        Kerkelijke invalshoek

            Preekboeken als basisbron

            Aanvullende bronnen

        Medische invalshoek

    Historiografische situering

 

Katholieke predikatie over lijden en ziekte

    Hoofdstuk 1. Ziekte als gezicht van het lijden

    Hoofdstuk 2. Verklaring voor het bestaan en ontstaan van lijden en ziekte

        §1. God voorziet alles: voorspoed én lijden

        §2. Zondeval als oerverklaring

        §3. Achttiende-eeuwse specifiëring van de band tussen ziekte en zondigheid

        §4. Van straf tot beproeving

        §5. De uitwerking van Gods wil

            5.1. De duivel en de mens

            5.2. Het toeval en de natuur

    Hoofdstuk 3. Oordeel over lijden en ziekte

        §1. Van pijn en ongemak

        §2. Naar beoordeling vanuit een geloof aan God

            2.1. Rechtvaardig

            2.2. Voordelig en “profytig”

                a. Ziekte als gelegenheid tot bekering en boetedoening

                b. Ziekte als oefenschool voor deugdzaamheid

                    1. Deugdzame verinwendiging van enkele christelijke waarheden

                    2. Deugdzame eerbetuiging aan God en Jezus

            2.3. Teken van liefde en bezorgdheid

            2.4. Teken van uitverkorenheid

            2.5. Van noodzakelijk voor zondaars tot enige doorgang voor iedereen

    Hoofdstuk 4. Houding: een aftasten van grenzen

        §1. Lijden verdienstelijk in verschillende gradaties

            1.1. Boosaerdige en ongewillige kruisdragers

            1.2. Wettelijke discipels van de Heer

            1.3. Volmaakste kruisdragers

        §2. Grens aan het vreugdevol en verlangend lijden

    Hoofdstuk 5. Genezing, geneeskunde en gezondheid

        §1. Achttiende-eeuwse gematigdheid en verzoeningspogingen

            1.1. Zoeken naar genezing: een zonde of een plicht?

            1.2. Genezing: geen zonde, wel een plicht afgegrensd door voorwaarden

                a. Verloop van de genezingszoektocht

                b. Ziekte met acuut doodsgevaar

                c. Ingesteldheid

                d. Wel of niet geoorloofde genezingsmiddelen

                e. Religieuze en seculiere geneeskunde: concurrenten of complementair

        §2. Argwaan en terughoudendheid in de negentiende eeuw

    Besluit

 

Medische verschuivingen

    Hoofdstuk 1. Medicalisering van vraagstellingen

        §1. Galenisme, Paracelsus, Van Helmont, Descartes, Iatrofysica en –chemiep.142

        §2. Spiritualistische reactie: animisme en vitalisme

        §3. Neo-hippocratisme en anatomo-klinische (materialistische) school

        §4. Experimentele geneeskunde, neo-spiritualisme en … experimentele geneeskunde

        §5. Debat in de Academie voor Geneeskunde van België

            5.1. Vitale kracht en sturende ziel: realiteit of hersenspinsel

                a. Medische en empirische argumenten

                b. Religieuze argumenten bij Verheyen en Thiernesse p.167

            5.2. Is er ruimte voor religieuze consequenties binnen de medische wetenschap

            5.3. En dan…Fossion die reageert

    Hoofdstuk 2. Medicalisering van geloof in kennen en kunnen

        §1. Van afwachtende naar agerende geneeskunde

            1.1. Afwachtende geneeskunde

            1.2. Agerende geneeskunde

        §2. Verspreiding van een nieuwe medische moraal

    Besluit

 

Epiloog

 

Bibliografiei

 

home lijst scripties inhoud volgende

Lees ook van dezelfde auteur