"Amitié sincère?"

Het prinsbisdom Munster en de Haagse Alliantie
tijdensde Spaanse Successieoorlog
(1701-1714).

 

Kristof Selleslach

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Katholieke Universiteit Leuven

Promotor: Prof. Dr. R. Lesaffer

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

VERANTWOORDING

 

HOOFDSTUK I

INLEIDING: EEN ALGEMENE SITUATIESCHETS

    1.1 DE SPAANSE SUCCESSIEOORLOG

        1.1.1 De erfopvolging van de Spaanse troon

        1.1.2 De oorlogsdoelstellingen van de Haagse Alliantie

    1.2 ACHTERGRONDSTUDIE VAN DE BELANGRIJKE PERSONEN

        1.2.1 De bisschoppen van Munster

            1.2.1.1 Friedrich Christian von Plettenberg (1688-1706)

            1.2.1.2 Franz Arnold Freiherr von Wolff-Metternich zur Gracht (1707-1718)

        1.2.2 De belangrijkste betrokkene buitenlandse staatsmannen

            1.2.2.1 Anthonie Heinsius (1641-1720)

            1.2.2.2 John Churchill, prins en hertog van Marlborough (1650-1722)

            1.2.2.3 Prins Eugeen van Savoye (1663-1736)

 

HOOFDSTUK II

DE MILITAIRE ERVARINGEN VAN HET PRINSBISDOM MUNSTER

    2.1 DE VOORWAARDEN VOOR HET MILITAIRE AVONTUUR

        2.1.1 Het bronmateriaal

        2.1.2 De uitbreiding van het Munsterse leger bij de omschakeling naar de oorlogstoestand

            2.1.2.1 De gesubsidieerde contingenten van Munster

            2.1.2.2 Het Munsterse aandeel in de Kreistroepen

            2.1.2.3 Het globale aantal Munsterse soldaten onder de wapens

        2.1.3 De financiële kant van het Munsterse leger

            2.1.3.1 Het genereren van extra inkomsten door het prinsbisdom Munster

            2.1.3.2 De Munsterse omschakeling naar een oorlogsuitgavenpatroon

                a) De “Status generalis militar Monasteriensis” van 1700

                b) De campagnerekening van 1706

                c) De vergelijking tussen de uitgaven van 1700 en 1706

    2.2 DE PARTICIPATIE VAN HET MUNSTERSE LEGER AAN DE GEALLIEERDE CAMPAGNE IN HET H.R.R

        2.2.1 De veldtocht in Keulen (1702-1703)

        2.2.2 De veldtocht in Zwaben (1703-1704)

        2.2.3 De verdedigingslinie aan de Opperrijn (1713)

    2.3 DE DEELNAME VAN HET MUNSTERSE LEGER AAN DE GEALLIEERDE CAMPAGNE IN DE SPAANSE NEDERLANDEN

        2.3.1 De veldtocht tot de geallieerde zege in Ramillies (1702-1706)

        2.3.2 De veldtocht na de Slag bij Ramillies (1706-1713)

            2.3.2.1 De veldtocht in de herfst van 1706: de nasleep van Ramillies

            2.3.2.2 Van Ramillies naar Malplaquet: de campagnes van 1707 en 1708

            2.3.2.3 De Slag bij Malplaquet (11 september 1709)

            2.3.2.4 De verwikkelingen na Malplaquet tot het einde van de oorlog (1710-1713)

    2.4 DE PRESTATIEGERICHTE BEOORDELING VAN HET MUNSTERSE LEGER

        2.4.1 De verdwenen Munsterse regimenten

        2.4.2 De waarde van de Munsterse regimenten in het geallieerde leger

 

HOOFDSTUK III

DE INVLOED VAN DE VERENIGDE PROVINCIES IN HET PRINSBISDOM MUNSTER

    3.1 WAAROM WAS MUNSTER ZO BELANGRIJK VOOR DE VERENIGDE PROVINCIES?

        3.1.1 Een anti-Hollandse bisschop aan de macht in Munster

        3.1.2 De subsidieverdragen tussen de Verenigde Provincies en Munster

        3.1.3 De Leidraad: De houding van de Staten-Generaal in de Munsterse bisschopsverkiezingen van 1706-1707.

    3.2 DE HOLLANDSE MANIPULATIE VAN DE MUNSTERSE BISSCHOPSVERKIEZINGEN VAN 1706-1707

        3.2.1 De kandidaten in de verkiezingsstrijd

        3.2.2 Waarom steunde de Staten-Generaal Franz Arnold?

        3.2.3 Van Ittersums campagne om de verkiezing van Franz Arnold tot bisschop te bewerkstelligen

            3.2.3.1 Wie was van Ittersum?

            3.2.3.2 Van Ittersums campagne tot de eerste verkiezingsdag op 29 juli 1706

            3.2.3.3 Van Ittersums campagne in de aanloop naar de tweede verkiezingsdag op 30 augustus en naar de dubbele verkiezing op 30 september 1706.

        3.2.4 De diplomatieke strijd buiten Munster

            3.2.4.1 Wenen

            3.2.4.2 Rome

            3.2.4.3 De Duitse vorsten

            3.2.4.4 Londen

        3.2.5 De contouren van de gezamenlijke aanpak van de Staten-Generaal.

    3.3 DE REPUBLIEK EN PRINS-BISSCHOP FRANZ ARNOLD: EEN RELATIE MET WEDERZIJDS VOORDEEL?

        3.3.1 De hernieuwing van de subsidieverdragen

        3.3.2 De naleving van de verdragsbepalingen

        3.3.3 Was Munster een satellietstaat van de Republiek?

 

Hoofdstuk IV

DE MILITAIRE SUBSIDIES VOOR MUNSTER

    4.1 HET SYSTEEM VAN HET 'SOLDGESCHÄFT'

        4.1.1 Subsidieverdragen waarin het bedrag niet uitdrukkelijk is vastgelegd

        4.1.2 De werkelijke subsidieverdragen

        4.1.3 Het doel van het ‘Soldgeschäft’

        4.1.4 Enkele situerende voorbeelden van de uitwerkingen van het ‘Soldgeschäft’

    4.2 HET ALLIANTIEVERDRAG VAN AHAUS (17 OKTOBER 1701)

        4.2.1 De voorgeschiedenis van de onderhandelingen tussen de zeemachten en Friedrich Christian

        4.2.2 De onderhandelingen voor het Alliantieverdrag van Ahaus van 1701

        4.2.3 De inhoudelijke bepalingen van het Alliantieverdrag van Ahaus van 1701

        4.2.4 De naleving van het Alliantieverdrag van Ahaus van 1701

    4.3 DE CONVENTIE VAN DEN HAAG (2 MAART 1703)

        4.3.1 De onderhandelingen voor de Conventie van Den Haag van 1703

        4.3.2 De inhoudelijke bepalingen van de Conventie van Den Haag van 1703

            4.3.2.1 De condities van de Haagse Conventie van 1703

            4.3.2.2 De ratificatie van de Haagse Conventie van 1703

            4.3.2.3 Analyse van de inhoudelijke bepalingen van de Haagse Conventie van 1703 en haar ratificatie

        4.3.3 De naleving van de Conventie van Den Haag van 1703

    4.4 DE SUBSIDIEVERDRAGEN TUSSEN DE ZEEMACHTEN EN DE MUNSTERSE BISSCHOP FRANZ ARNOLD

        4.4.1 De herbevestiging en de hernieuwing van de subsidieverdragen van Ahaus (1701) en Den Haag (1703)

        4.4.2 Het afsluiten van aanvullende subsidieverdragen tussen de zeemachten en prins-bisschop Franz Arnold

    4.5 DE VERGELIJKING TUSSEN DE MUNSTERSE SUBSIDIESITUATIE EN DE COURANTE SUBSIDIESITUATIE

        4.5.1 Het toegepaste subsidiesysteem te Munster: uitzondering of regel?

        4.5.2 Misbruiken in de Munsterse subsidiesituatie

        4.5.3 De politieke afhankelijkheid van Munster door middel van de subsidies

 

HOOFDSTUK V

BESLUIT: DE WEDERZIJDSE INWERKING VAN MUNSTER EN DE HAAGSE ALLIANTIE

    5.1 DE INWERKING VAN MUNSTER OP DE HAAGSE ALLIANTIE

        5.1.1 De financiële inwerking van Munster op de Haagse Alliantie

        5.1.2 De inwerking van Munster op de Haagse Alliantie op militair vlak

        5.1.3 De inwerking van Munster op cohesie van de Haagse Alliantie

    5.2 DE INWERKING VAN DE HAAGSE ALLIANTIE OP MUNSTER

        5.2.1 De inwerking van de Haagse Alliantie op Munster door middel van de militaire subsidies

        5.2.2 De inwerking van de Haagse Alliantie in de Munsterse bisschopsverkiezing (1706-1707)

    5.3 DE BALANS

 

BIBLIOGRAFIE VAN BRONNEN EN WERKEN

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende