Burgers, boeren en soldaten.

Militaire lasten in de twee steden en het Land van Aalst

1621-1648

Tom Boterbergh

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 1999-2000

Universiteit Gent

Promotor:  Dr. René. Vermeir

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

WOORD VOORAF

 

INLEIDING

 

BRONNEN EN LITERATUUR

 

HOOFDSTUK I: Algemeen overzicht van de twee steden en het land van Aalst. 

    1.1. Geschiedenis

    1.2. Geografie.

    1.3. Het bestuur van de twee steden en het Land van Aalst.

 

HOOFDSTUK II: De financiële organisatie en de beden.

 

HOOFDSTUK III: Inkwartiering en troepenbeweging in de steden

    3.1. Maatregelen van de centrale regering betreffende de inkwartiering

    3.2. Situatie in de twee steden Aalst en Geraardsbergen

    3.3. Interpretatie van de term wintergarnizoenen

    3.4. Op welke plaatsen werden de soldaten in de steden ingekwartierd?

    3.5. Fraude te Aalst: samenwerking tussen burgers en militairen?

    3.6. De soldaten te Aalst als verspreidingsfactor van besmettelijke ziektes.

    3.7. De bedelaars en de landlopers: andere risicogroepen in het verspreiden van ziektes.

 

HOOFDSTUK IV: Inkwartieringen op het platteland

    4.1. Algemeen overzicht van de inkwartieringen op het platteland

    4.2. Hoe trachtten de gedeputeerden te verhinderen dat de steden en/of het platteland belast werden met  wintergarnizoenen?

 

HOOFDSTUK V. Leveren van keurlingen, wagens en andere.

    5.1. Keurlingen

    5.2. Leveren van wagens

    5.3. Onderhoud van zieke soldaten

    5.4. Het lot van krijgsgevangenen

    5.5. “Passsagien” en “repassagien”van troepen en leveringen van allerlei producten voor de troepen.

 

HOOFDSTUK VI: Fraude en Plunderingen van militairen

    6.1. Algemeen

    6.2. Fraude vanwege de officieren met als doel de staat op te lichten

    6.3. Situatie in onze regio

    6.4. Besluit

 

ALGEMEEN BESLUIT

 

BIJLAGEN

 

home lijst scripties inhoud volgende