Burgers, boeren en soldaten. Militaire lasten in de twee steden en het Land van Aalst 1621-1648. (Tom Boterbergh)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

Vooraleer te beginnen met ons exposÚ, wil ik kort de mensen overlopen die allen een belangrijk aandeel gehad hebben in de verwezenlijking van deze scriptie. Alleereerst danken wij onze promotor, Dr. RenÚ Vermeir, voor zijn luisterbereidheid, tips en bijsturingen. Hij was bij problemen steeds behulpzaam en liet zijn werk staan om er onmiddellijk zijn aandacht op te vestigen. Daarnaast danken wij de heer Herman van Isterdael, die ons met zijn enorme kennis over het Land van Aalst veel tips heeft gegeven en materiaal beschikbaar heeft gesteld Hiervoor zijn we hem uitermate dankbaar. Daarnaast danken wij het personeel van het Stadsarchief van Aalst en van de Rijksarchieven Brussel en Gent, voor hun vlugge dienstverlening en hun nuttige tips. Verder bedanken we ook nog Danny Dherdt, Freddy Caudron, Wilfried Vernaeve en Dirk Meert voor hun kennis van het Land van Aalst  en voor hun luisterbereidheid. Tenslotte bedanken wij nog enkele familieleden die een niet geringe invloed hebben gehad op de definitieve totstandkoming van deze scriptie: dank aan Bert Boterbergh en Effie Van den Broeck voor het nalezen en corrigeren van de tekst. Ook Paul Boterbergh danken wij van harte, voor de verzorging van de lay-out en de presentatie van de scriptie.

Dit werk draag ik echter op aan mijn ouders, die mij de kans gegeven hebben om voort te studeren.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende