Handel in moeilijke tijden.

Een Gents handelshuis
aan het einde van de zeventiende eeuw.

Sean De Windt

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2001-2002

Universiteit Gent

Promotor: Dr. Jan Parmentier

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

    A. Doelstelling

    B. Vraagstelling

    C. Werkwijze

 

Hoofdstuk I: Het kader

    A. De Zuidelijke Nederlanden

    B. Het meerseniersambacht

 

Hoofdstuk II: De familie de Buck

    A. De kinderen

    B. Positie van de vrouw binnen het meerseniersambacht

 

Hoofdstuk III: Verhandelde stoffen

 

Hoofdstuk IV: De handelspartners van handelshuis de Buck

    A. Zuidelijke Nederlanden

    B. De Republiek

    C. Frankrijk

    D. Engeland

    E. Andere

 

Hoofdstuk V: De overheid en de neergang van het handelshuis

    A. De relatie met de overheid

    B. Het Engelse debacle

    C. Het einde

 

Algemeen Besluit

 

Bibliografie

 

Lijst met afkortingen

 

Bijlagen

 

 

home lijst scripties inhoud volgende