Handel in moeilijke tijden. Een Gents handelshuis aan het einde van de zeventiende eeuw. (Sean De Windt)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

A. Archiefbronnen

 

Gent, stadsarchief (S.A.G.)

· Chartres des francs-merciers (F.M.), nrs. 1, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21

· Familiepapieren: FP 940 t.e.m. FP 940-126

· Familiefonds Handboeken

· FH/433: Handboek van Abraham de Buck fs Jan, kleerkoopman: handelsrekeningen, leningen,… (1640 1691)

· FH/439: Handboek van Reynier de Buck, lakenkoopman: handelsrekeningen (1684-1685)

· FH/440: Handboek van Reynier de Buck: handelsrekeningen (1685-1686)

· FH/441: Handboek van Reynier de Buck: handelsrekeningen (1686-1687)

· FH/442: Handboek van Reynier de Buck: handelsrekeningen (1686-1689)

· FH/449: Handboek van Reynier de Buck: handelsrekeningen voor leveringen aan het leger (1695-1696)

· FH/450: Handboek van Reynier de Buck: handelsrekeningen (1696-1698)

· FH/452: Handboek van Reynier de Buck: handelsrekeningen (1699-1700)

· FH/453: Handboek van Reynier de Buck: handelsrekeningen (1700-1701)

· FH/454: Handboek van Reynier de Buck: handelsrekeningen (1702-1703)

· FH/455: Handboek van Reynier de Buck: handelsrekeningen (1703-1704)

· FH/456: Handboek van Reynier de Buck: handelsrekeningen (1706-1707)

· FH/457: Kasboek van Reynier de Buck (1707-1708)

· 178/1: Register der vrije meerseniers

· 178/5: Cartularium

 

 

B. Inventarissen en gidsen

 

· Archievenoverzicht Stadsarchief Gent (Stand van zaken op 18 december 2000). S.A. Gent, Gent, 2000.

· Inventaris Familiefonds Handboeken. S.A. Gent, Gent, 1999.

· BUNTINX (J.). Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen. Brussel, 1964.

· COPPEJANS-DESMEDT (H.). Gids van de bedrijfsarchieven bewaard in de openbare depots van België. Brussel, Vereniging van archivarissen en bibliothecarissen van België, 1975, 358p.

· MARYNS (D.). Gentse ambachtsgilden. Meerseniers (1542-1795). Gent.

 

 

C. Bibliografieën

 

· Bibliographie de l’ histoire de Belgique – Bibliografie van de geschiedenis van België.

· Bibliografie van de Geschiedenis van België – Bibliographie de l’ histoire de Belgique. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. Vanaf 1952.

· Historical Abstracts. Bibliography of the World’s Historical Literature. Part A: Modern History Abstracts (1450-1914). Santa Barbara, vanaf 1955.

· ALDCROFT (D.H.) en RODGER (R.). Bibliography of European Economic and Social History. Manchester, Manchester university press, 1993, 292 p.

· BEUSEN (P.), ROMBAUT (H.) en PAULY (M.). Bibliografie van de geschiedenis van de steden van België en van het groothertogdom Luxemburg – Bibliographie d’ histoire des villes de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Brussel, Gemeentekrediet, 1998, 895 p.

· DE HERDT (R.). Bibliografie van de geschiedenis van Gent. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, jaarlijks vanaf 1973.

· FRIS (V.). Bibliographie de l’ histoire de Gand depuis l’ an 1500 jusqu’en 1850. Répertoire méthodique et raisonné des écrits anciens et récents concernant la ville de Gand dans les temps modernes. Gand, 1921, 258 p.

· ORIS (M.), PAULY (M.) en RYCKAERT (M.). Bibliographie de l’ histoire urbaine, Belgique – Luxembourg / Bibliografie van de stadsgeschiedenis, België-Luxemburg / Bibliographie zur stadtgeschichte, Belgien – Luxemburg. 1992-1993. Liège, Laboratoire de Démographie de l’ Université de Liège, 1994.

· RODGER (R.). A Consolidated Bibliography of Urban History. Aldershot, Scolar press, 1996, 1173 p.

· RYCKAERT (M.). Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1969-1973. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, XXVII, 1973, pp. 253-264.

· WOLFF (P.). Guide international d’ histoire urbaine (Europe). Paris, Klincksieck, 1977, 544 p.

 

D. Literatuur

 

· BASTIN (J.). De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVIIe eeuw. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XXI, 1967, pp. 131-162.

· BRULEZ (W.). Het gewicht van de oorlog in de nieuwe tijden. Tijdschrift voor Geschiedenis, XCI, 1978, pp. 386-406.

· COPPEJANS-DESMEDT (H.). Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij te Gent in XVIIIe eeuw. De vorming van een nieuw sociaal-economische stand ten tijde van Maria Theresia. Verhandelingen van de Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der Letteren, XIV, 1952, 266 p.

· COPPENS (H.). De financiën van de centrale regering van de Zuidelijke Nederlanden aan het einde van het Spaanse en onder Oostenrijks bewind. ca. 1680-1788. Koninklijke academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der Letteren, 1992, 422 p.

· DE HERDT (R.). Een Hollands soldaat penseelt Gent. Uit de Atlas Goetghebuer. Akwarellen van Joseph Wynants in het Stadsarchief te Gent. Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1989, 208 p.

· DE POTTER (F.). Gent van den oudsten tijd tot heden: geschiedkundige beschrijving der stad. Gent, Annoot-Braeckman, 1882-1933, 9 delen.

· DE SCHRIJVER (R.). Oorlog en vrede voor de Zuidelijke Nederlanden 1678-1700. Algemene Geschiedenis der Nederlanden, VIII, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 308-319.

· DE SCHRIJVER (R.). De Zuidelijke Nederlanden als Frans en geallieerd protectoraat 1700-1715. A.G.N., IX, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 31-43.

· EVERAERT (J.). L’ exportation textile de Pays-Bas Méridionaux vers le monde Hispano-colonial (ca. 1650-1700). In: Produzione, commercio e consumo die panna di lana. Firenze, 1976, pp. 45-49.

· EVERAERT (J.). Handel in de Zuidelijke Nederlanden 1650-1795. A.G.N., VIII, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 185-202.

· FRANKLIN (A.). Dictionnaire historique des arts, métiers et professions excercés dans Paris depuis le 13e siècle. Paris-Leipzig, 1906.

· HASQUIN (H.). Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden 1650-1795. A.G.N., VIII, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 124-152.

· HOUTMAN-DESMEDT (H.). De Zuidelijke Nederlanden na de vrede van Munster 1648-1678. A.G.N., VIII, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 297-307.

· JANSEN (P.C.). Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden 1650-1780. A.G.N., VIII, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 102-123.

· JANSSENS (V.). Het geldwezen der Oostenrijkse Nederlanden. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren, XX, 1957, 347 p.

· JANSSENS (V.). Geld- en bankwezen in de Zuidelijke Nederlanden 1650-1800. A.G.N., VIII, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 203-208.

· KIN (M.). Economische transformaties en verarming te Gent in de achttiende eeuw. Tijdschrift voor Sociale geschiedenis, VIII, 1982, pp. 14-53.

· LENDERS (P.). De Zuidelijke Nederlanden 1715-1740. Politiek ontwikkeling. Ibid., IX, pp. 60-72.

· LIS (C.), SOLY (H.) (eds.). Werken volgens de regels. Ambachten in Brabant en Vlaanderen, 1500-1800. Brussel, VUB press, 1994, 327 p.

· MEERSSCHAUT (E.). Textielaanbod in het achttiende-eeuwse Gent. H.M.G.O.G., LI, 1997, pp. 155-180.

· NEVE (J.E.), BOUCHELET DE VENDEGIES (G.), SCHOORMAN (R.). Gand sous l’ occupation de Louis XIV. 1678-1679. 1701-1706. 1708. Gand. Claeys-Verheughe, 1929, 370 p.

· PRAK (M.). Gouden Eeuw. Het raadsel van de Republiek. Nijmegen, SUN, 2002, 341 p.

· ROCHE (D.). Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle. Paris, Aubier-Montaigne, 1981, 286 p.

· RUWET (J.). Soldats des régiments nationaux au XVIIIème siècle. Notes et documents. Académie royale de Belgique. Commission royale d’ histoire, Bruxelles, Palais des Académies, 1962, 312 p.

· SCHOLLIERS (E.), VANDENBROEKE (C.). Structuren en conjuncturen in de Zuidelijke Nederlanden 1480-1800. A.G.N., V, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 252-310.

· SHAMMAS (C.). The decline of textile prices in England and British America prior to industrialization. Economic History Review, XLVII, 1994, pp. 483-507.

· VANDENBROECK (P.). Stadscultuur in de Nederlanden, ca. 1400-ca. 1600. Ideologische zwaartepunten, evenwichtsmechanismen, dubbelbinding. Tijdschrift van het Gemeentekrediet. XLIV, 1990, pp. 17-41.

· VANDENBROEKE (C.). Sociale en konjunkturele facetten van de linnennijverheid in Vlaanderen (late 14e – midden 19e eeuw). H.M.G.O.G., XXXIII, 1979, pp. 117-174.

· VAN DE WEGHE (E.). Het Gentse meerseniersambacht. 1540-1795. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1995, 162 p. (Vakgroep Nieuwe Geschiedenis).

· VAN RYCKEGHEM (J.). Eenvoud en raffinement, een studie van de Gentse achttiende-eeuwse kleding in sociaal-economisch perspectief. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1985, 2 delen (Vakgroep Nieuwe Geschiedenis).

· VEENENDAAL (A.J.). Het Engels-Nederlands condominium in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse successieoorlog. 1706-1716. Utrecht, Kemink en zoon N.V., 1945, 299 p.

· VEENENDAAL (A.J.). De verandering van de magistraat van Gent in mei 1709. H.M.G.O.G., XXI, 1967, pp. 111-129.

· VEENENDAAL (A.J.). Gedelegeerde rechters over de verrassing van Gent van 5 juli 1708. H.M.G.O.G., XXXII, 1978, pp. 133-166.

· Chapter XII. From the nine years war to the war of Spanish succession. The New Cambridge Modern History, VI, Cambridge, Cambridge University press, 1970, pp. 381-409.

· Chapter XIII. The war of the Spanish succession in Europe. Ibid., VI, 1970, pp. 410-445.

· Chapter XIV. The pacification of Utrecht. Ibid., VI, 1970, pp. 446-479.

· Wegwijzer der stad Gent, s.n., Gent, 1772.

 

 

 

Lijst van afkortingen

 

 

A.G.N.: Algemene Geschiedenis der Nederlanden

F.M.: Francs-Merciers

FP: familiepapieren

H.M.G.O.G.: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

S.A.G.: Stadsarchief Gent

 

 

Bijlagen

 

Bijlage in pdf-formaat. 180 kb

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende