Nuptialiteitsstudie van Izegem

(1750-1850)

 

Steven Vanbelle

 

Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van
Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2000-2001

Universiteit Gent

Promotor:  Prof. Dr. C. Vandenbroeke

 

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

I. Onderzoeksmethode en Ėterrein

    1. Methodologische nota

        1.1. Bronnen

        1.2. Literatuur

    2. Izegem, stad van borstels en schoenen

        2.1. Geografisch kader

        2.2. Socio-economisch kader

 

II. Nuptialiteitsonderzoek in Izegem

    3. De Bruto HuwelijkscoŽfficiŽnt, een overzicht

    4. De huwelijksleeftijd

        4.1. De gemiddelde huwelijksleeftijd

        4.2. Modus en mediaan

        4.3. Leeftijdsklassen

        4.4. Het leeftijdsverschil

        4.5. Besluit

    5. Duur van het huwelijk

    6. Hertrouwen

        6.1. Koppelstructuur

        6.2. Duur van het weduwschap

        6.3. Waarom hertrouwen?

        6.4. Besluit

    7. Beroepsanalyse

        7.1. De Izegemse huwelijksmarkt

        7.2. De gemiddelde huwelijksleeftijd

        7.3. Hertrouwen

        7.4. Beroep van de partner

        7.5. Besluit

    8. Alfabetisering

        8.1. De alfabetiseringsgraad

        8.2. Partnerkeuze

        8.3. Alfabetisering per beroepsgroep

        8.4. Besluit

    9. Mobiliteit

        9.1. Op vrijersvoeten

        9.2. Regionale endogamie

        9.3. Mobilitiet per beroepsgroep

        9.4. Besluit

    10. Ritme van de huwelijkssluiting

        10.1. Uurschommelingen

        10.2. Dagschommelingen

        10.3. Maandschommelingen

        10.4. Besluit

    11. Ondergang en bloei; een verhaal van wevers en schoenmakers

        11.1. De huwelijksleeftijd

        11.2. Hertrouwen

        11.3. Alfabetisering

        11.4. Mobiliteit

        11.5. Huwelijksritmiek

 

Besluit

 

Bibliografie

 

Bijlagen

 

home lijst scripties inhoud volgende