Nuptialiteitsstudie van Izegem (1750-1850) (Steven Vanbelle)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

Dit werk is de vrucht van twee jaar hard labeur. Het is het resultaat van uren, dagen, weken, maanden archiefwerk. En net toen we dachten te verzuipen in onze stapels fiches, bereikten we de meet. Om uit al dat archiefwerk een correcte conclusie te trekken, doken we de bibliotheek in. Onze speurtocht leverde hopen artikels en bergen boeken op, die we naarstig doornamen. Uiteindelijk bracht al die informatie ons de nodige inzichten op, om onze gegevens op een adequate manier te verwoorden. In het hierop volgende werk, werd een inspanning geleverd om een heleboel demografische bevindingen op een aangename manier aan te brengen. Het was niet de bedoeling om de lezer te verpletteren onder een lawine van cijfers; maar getallen waren nu eenmaal een belangrijk gegeven bij dit onderzoek. Hopelijk kan dit werk anderen inspireren om soortgelijke onderzoeken te verrichten.

 

Vooraleer dit werk te beginnen, zouden we nog graag enkele mensen bedanken. Want dit werk werd dan wel door mij geschreven, anderen hadden zeker hun deel in het eindresultaat.

In de eerste plaats gaan onze dankbetuigingen uit naar onze promotor Prof. Dr. C. Vandenbroeke, die ons in de tweede kandidatuur warm maakte voor demografie.   Ook onze commissarissen I. Devos en Prof. Dr. E. Vanhaute verdienen een bedanking. Met suggesties en praktische hulp stuurden ze ons onderzoek in de goede richting.

 

E. De Blieck zouden we willen bedanken. Ondanks de vele boeken die hij moest opzoeken en alle kopies die genomen moesten worden, behield hij steeds een minzame glimlach op het gezicht.

 

Tevens “bedankt” aan het Izegemse bibliotheekpersoneel, dat die twee jaar steeds klaar stond om een helpende hand te reiken.

Alle auteurs die ons tot inspiratie dienden, verdienen eveneens de grootste waardering.

 

Ook al onze vrienden en medestudenten zouden bedankt moeten worden voor de steun die ze gaven. Uit de gespreken met medestudenten ontsproten soms erg interessante gedachten, die zeker gebruikt werden in dit werk.

 

Tenslotte krijgen onze ouders een dikke kus voor al de mentale steun die ze gaven. Ook al was hun leven met een gestresseerde licentiaatstudent niet steeds even fijn, toch hielpen ze steeds waar ze konden. Dank je.    

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende