Nuptialiteitsstudie van Izegem (1750-1850) (Steven Vanbelle)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

A.Bronnen

 

Archief van de Burgerlijke Stand, in Izegem:

 

- Parochieregisters, doopboeken, 1700-1709.

- Parochieregisters, doopboeken, 1710-1719.

- Parochieregisters, doopboeken, 1720-1729.

- Parochieregisters, doopboeken, 1730-1739.

- Parochieregisters, huwelijken, 1750-1759.

- Parochieregisters, begraafboeken, 1750-1759.

- Parochieregisters, begraafboeken, 1760-1769.

- Parochieregisters, begraafboeken, 1770-1779.

- Parochieregisters, huwelijken, 1780-1789.

- Parochieregisters, begraafboeken, 1780-1789.

- Parochieregisters, begraafboeken, 1790-1796.

- Burgerlijke Stand, overlijdens, 1797-1799.

- Burgerlijke Stand, huwelijken, 1810-1819.

- Burgerlijke Stand, huwelijken, 1840-1849.

- Burgerlijke Stand, overlijdens, 1840-1849.

- Burgerlijke Stand, overlijdens, 1850-1859.

- Burgerlijke Stand, overlijdens, 1860-1869.

- Burgerlijke Stand, overlijdens, 1870-1879.

- Burgerlijke Stand, overlijdens, 1880-1889.

- Burgerlijke Stand, overlijdens, 1890-1899.

 

 

B. Literatuurlijst

 

ALTER (G.). “ New perspectives on European marriage in the nineteenth century”. Journal of family history, 1991, pp. 1-6.

 

ALTER (G.). The influence of social stratification on marriage in nineteenth century Europe: Verviers, Belgium, 1844-45. Pennsylvania, 1978.

 

ARIES (P.). L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime. Parijs, 1960.

 

ART (J.), e.a., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel II: Middeleeuwen en Moderne Tijd- 12de tot 18de eeuw. Gent, 1994, p.263.

 

BARBIER (T.). Toestanden bij de schoenarbeiders te Izegem. Gent, R.U.G.  (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1948.

 

BEKAERT (R.). Izegem in de Franse Tijd. Izegem, s.d.

 

BIDEAU (A.). “A demographic and social analysis of widowhood and remarriage: the exemple of the castellany of Thoissey-en –Dombes, 1670-1840”. Journal of Family History, 1980, pp. 28-43.

 

BLUM (A.) et HOUDAILLE (J.). “L’alphabétation aux XVIIIe et XIX siècles”. Population, 1985, pp. 944-952.

 

BONNEUIL (N.). Démographie de la nuptialité au XIXe siècle. Parijs, 1990.

 

BOONSTRA (O.). De waardig van eene vroege opleiding: een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eindhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920. Wageningen, 1993.

 

BOSERUP (E.). Population and technology. Oxford, 1981.

 

BOUCQUET (W.). Kroniek van groot Izegem 1993. Izegem, 1993.

 

BOURGEOIS (J.). “Izegem, honderd vijftig jaar geleden”. Ten Mandere, 1973, pp. 3-14.

 

BOURGEOIS (J.). “ Le marriage, coutume saisonnière. Contribution à une étude sociologique de la nuptialité en France”. Population, 1946.

 

BRINKGREVE (C.). en ZWAAN (T.). Familie, huwelijk en gezin in West-Europa: van Middeleeuwen tot moderne tijd. Boom-Amsterdam, 1993.

 

BUISSINK (J.D.). “Regional differences in marital fertility in the Netherlands in the second half of the nineteenth century”. Population Studies, 1971, s.p.

 

BURGUIERE (A.). “De Malthus à Max Weber: le mariage tardif et l’esprit d’entreprise”.  Annales. Economies, Sociétés, Civilisation, 1972, pp. 1128-1138.

 

CALLENS (I.). Leven en werken in de kasselrij Kortrijk: sociaal-economische en demografische studie van de 18e eeuw. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatverhandeling), s.d.

 

CHOJNACKA (H.). “La nuptialité dans les premières étapes de la transition démographique”. Population, 1993, pp.307-324.

 

CLOET (M.) en VANDENBROEKE (C.). Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen. Brussel, 1989.

 

COLPAERT (H.) en LAGAE (K.). De demografische crisis te Izegem op het einde van de 17e eeuw. Een microdemografisch onderzoek. Kortrijk, KULAK (onuitgegeven seminarieoefening), 1978.

 

DAMAS (H.), POULAIN (M.), VEYS (D.), e.a. Démographie. La Belgique en 43 arrondissements. Brussel, 1988.

 

DE COCK (A.). Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk. Gent, 1911.

 

DE JAN (A.). “Eduard Dierick, grondlegger van de Izegemse schoennijverheid”. Ten Mandere, 1960,  pp. 14-29.

 

DE JAN (A.). “Eduard Dierick, grondlegger van de Izegemse schoennijverheid”. Ten Mandere, 1961, pp. 14-29.

 

DE JAN (A.). “Izegemse ambachten vroeger en nu. De schoennijverheid”. Ten Mandere, 1963, pp.23-37.

 

DEJARDINS (B.). “Bias in age at marriage in family reconstitutions: evidence from French-Canadian data”. Population Studies, 1995, pp. 165-169.

 

DELAERE (J.). Geschiedenis van Lendelede tot 2000. Kortrijk, 2000.

 

DERUYCK (H.). Een regionale economische studie van de stad Izegem. Antwerpen, (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1972.

 

DEVOGELAERE (J.). De slechte jaren 1840-1850 in het arrondissement Roeselare-Tielt. s.l., 1982.

 

DEVOS (I.) and KENNEDY (L.). Marriage and rural economy. Western Europe since 1400. Turnhout, 1999.

 

DIERICK (E.). Iseghem over honderd jaar. Izegem, 1927.

 

DUPAQUIER, HELIN, LASLETT,  e.a.. Marriage and remarriage in populations of the past. Londen, 1981.

 

DUPAQUIER (J.) et (M.). Histoire de la démographie. Parijs, 1985.

 

DUPAQUIER (J.). Pour la démographie historique. Parijs, 1984.

 

FEYS (H.). De demografische crisis te Izegem in de 17e eeuw. Kortrijk, KULAK (onuitgegeven seminarieoefening), 1981.

 

FLANDRIN (J.L.). “Mariage tardif et vie sexuelle”. Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 1972, pp. 1351-1378.

 

FRINKING (G.) en VAN POPPEL (F.). Een sociaaldemografische analyse van de huwelijkssluiting in Nederland. Den Haag, 1973.

 

GADEYNE (G.). “De omvang en de demografische structuur van de bevolking van Izegem, tijdens de Franse overheersing (1794-1815)”. De Leiegouw,1967, pp. 86.

 

GELDHOF (J.). “De Izegemse lijnwaadhandel”. Ten Mandere, 1961, pp. 12-23.

 

GELDHOF (J.). “De Izegemse schoennijverheid”. Ten Mandere, 1966, pp. 7-14.

 

GELDHOF (J.). Yseghem vlytigh ende boos. Historisch economisch overzicht van de Izegemse huisnijverheid. Izegem, 1956.

 

GESQUIERE (A.). De toestand van Izegem-Emelgem als eerste schoencentrum van België.  S.l., (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1960.

 

GOLDSTONE (J.A.). “The demographic revolution in England: a re-examination”. Population Studies, 1986, pp. 5-33.

 

GOODY (J.). L’évolution de la famille et du mariage en Europe. Parijs, 1983.

 

GOUESSE (J.M.). “Migrations féminines et mariages. Quelques exemples bas-normands (XVIIe-XVIIIe siècle)”. Annales de Démographie Historique, 1976, pp. 319-340.

 

GOUESSE (J.M.). “Parenté, famille et mariage en Normandie aux XVIIe et XVIIIe siècles”. Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 1972, pp. 1139-1154.

 

GUTIERREZ (H.) et HOUDAILLE (J.). “Les accouchements multiples dans la France ancienne.” Population, 1983, pp. 479-490.

 

GUTMANN (M.). “ Adapting methods to needs: studying fertility and nuptiality in seventeenth- and eighteenth-century Belgium”. Historical Methods, 1981, pp. 163-171.

 

GUTMANN (M.). “ Proto-industrialisation and marriage ages in Eastern Belgium”. Annales de démographie Historique, 1987, pp. 143-173.

 

GYSSELS (M.C.). “Het voorechtelijk seksueel gedrag in Vlaanderen (1700-1880)”. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1984, pp. 71-104.

 

HAJNAL (J.). “Age at marriage and proportions marrying”. Populations studies, 1953, pp. 111-136.

 

HAKS (D.). Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e eeuw. Assen, 1982.

 

HASQUIN (H.). Gemeenten van België, geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek. Deel 1. S.l., 1980.

 

HELIN (E.). “ Demografische ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden 1500-1800”. Nieuwe algemene geschiedenis der Nederlanden, s.d., pp.169-195.

 

HENRY (L.). “Mobilité et fécondité d’après les fiches de famille”. Annales de Démographie Historique, 1976, pp. 279-304.

 

HENRY (L.) et HOUDAILLE (J.). “Célibat et age au mariage aux XVIIIe et XIXe siècles en France. 1-Célibat définitif”. Population, 1978, pp. 43-84.

 

HENRY (L.) et HOUDAILLE (J.). “Célibat et age au mariage aux XVIIIe et XIXe siècles en France. 2-Age au premier mariage”.  Population, 1979, pp. 403-442.

 

HENRYON (C.) et LAMBRECHTS (E.). Le mariage en Belgique. Brussel, 1968.

 

Historiens et population. Liber Amicorum Etienne Hélin. Louvain-la –Neuve, 1991.

 

HOLLINGSWORTH (T.H.). “Historical studies of migration”. Annales de Démographie Historique, 1970, pp. 87-96.

 

HOUDAILLE (J.). “La célébration saissonnière des marriages avant, pendant et après la Révolution Française (1740-1829)”. Population, 1978, pp. 367-380.

 

HUYS (N.). Trouwen in Lebbeke. Een nuptialiteitsstudie van een Oost-Vlaamse plattelandsgemeente.  Gent, U.G. (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2000.

 

HUYSMANS (K.). Vrijen en trouwen in Antwerpen, 1830-1850. Gent, U.G. (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2000.

 

KNODEL (J) and LYNCH (K.A.). “ The decline of remarriage: evidence from German village population in the eighteenth and nineteenth centuries”. Journal of Family History, 1985, pp. 34-59.

 

KOOY (G.A.). Seksualiteit, huwelijk en gezin in Nederland. Ontwikkeling en vooruitzichten. Deventer, 1975.

 

LAMBRECHT (K.). De nuptialiteit van Destelbergen (1800-1950). Gent, U.G. (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2000.

 

LECHAT ( S.). De bevolkingsevolutie in enkele Westvlaamse parochies in de 18e eeuw. Een micro-demografische studie met betrekking tot Izegem. Kortrijk, KULAK (onuitgegeven seminarieoefening), 1983.

 

LERMYTE (J.M.). Geschiedenis van Izegem. Roeselare, 1985.

 

LERMYTE (J.M.). “Izegemse bedelaars in het bedelaarswerkhuis van Brugge”.

Ten Mandere, 1992, pp. 59-63.

 

LESTHAEGHE (R.). The decline of Belgian fertility, 1800-1970. Princeton, 1977.

 

LINTENS (A.) en ROOSE (C.). Industriële archeologie in de vlasvallei: van Kortrijk naar Izegem, langs Leie en bijkanalen. Kortrijk, 1987.

 

LIS (C.). “Gezinsvorming en vrouwenarbeid tijdens een versnellingsfase in de ontwikkeling van het kapitalisme, 1750-1850”. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1984, pp. 380-405.

 

LYNCH (K.A.). “ The European marriage pattern in the cities: Variations on a theme by Hanjal”. Journal of Family History, 1991, pp. 79-96.

 

MENDELS (F.). Industrialisation and population pressure in 18th century Flanders. New York, 1981.

 

NAERT (J.). De historische ontwikkeling van de borstelnijverheid in Izegem vanaf het einde van de 18e eeuw tot ca. 1930. Gent, R.U.G. (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1987.

 

NAESSENS (M.). Izegem, een terugblik. Izegem, 1998.

 

PETERSEN (W.). “The demographic transition in the Netherlands”. American Sociological Revue, 1960.

 

POUSSOU (J.P.). “Les mouvements migratoires en France et à partir de la France de la fin du XVe siècle au début du XIXe siècle: approche pour une synthèse”. Annales de Démographie Historique, 1970, pp. 11-78.

 

PRIEM (K.). “Armlastigen te Izegem in mei 1786”. Ten Mandere, 1985, pp. 3-15.

 

RABB (T.K.) and ROTBERGE (R.I.). Marriage and fertility. Study in interdisciplinairy history. Princeton, 1980.

 

REBAUDO (D.). “ Le mouvement saisonnier des mariages et des remariages”. Population, 1981, pp. 414-417.

 

ROTSAERT (K.). Tussen Eva en Maria. De vrouw volgens de predikanten van de 17e en 18e eeuw. Aartrijke, 1992.

 

RUGGLES (S.). “Migration, mortality and marriage: correcting sources of bias in English family reconstitution”. Population Studies, 1992,  pp. 507-522.

 

RUZICKA (L.). Nuptiality and fertility. Luik, 1983.

 

SABBE (E.). De Belgische vlasnijverheid. Deel II: van het Verdrag van Utrecht (1713) tot het midden van de XIXe eeuw. Kortrijk, 1975.

 

SCHOFIELD (R.). “Age-specific mobility in an eighteenth century rural English parish”. Annales de Démographie Historique, 1970, pp. 261-274.

 

SCHOFIELD (R.). “English marriage patterns revisited”. Journal of Family History, 1985, pp. 3-20.

 

SCHOFIELD (R.) and WRIGLEY (E.A.). The population history of England, 1541-1871. Londen, 1981.

 

SEGALEN (M.). “Mean age at marriage and kinship networks in a town under the influence of the metropolis: Nanterre 1800-1850”. Journal of Family History, 1991, pp. 65-78.

 

SEWELL (W.H.). Structure and mobility. The men and women of Marseille, 1820-1870. Londen, 1985.

 

SMITH (R.M.). “Hypothèses sur la nuptialité en Angleterre aux XIIIe-XIVe sciècles”. Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 1983, pp.107-136.

 

STONE (L.). The family, sex and marriage in England, 1500-1800. Londen, 1977.

 

STORME (H.). Die trouwen wilt voorsichtelijck. Predikanten en moralisten over de voorbereiding op het huwelijk in de Vlaamse Bisdommen (17e-18e eeuw). Leuven, 1992.

 

TANGHE (G.H.). Parochieboek van Iseghem, gevolgd door de levensbeschrijving des Heiligen Hilonius, patroon, eerste apostel en pastoor deze plaats. Brugge, 1975.

 

TOP (S.). Verliefd, verloofd, getrouwd: huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië vroeger en nu. Sint-Niklaas, 1988.

 

VANDENBROEKE (C.). Demografische evoluties en gedragspatronen van de 9de tot de 20ste eeuw in de Nederlanden. Gent, 1977.

 

VANDENBROEKE (C.). “Historische demografie”, in: ART (J.). Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel2: 12de-18de eeuw. Gent, 1994, pp.137-186.

 

VANDENBROEKE (C.). Hoe rijk was arm Vlaanderen?. Brugge, 1994.

 

VANDENBROEKE (C.). “Karakteristieken van het huwelijks- en voortplantingspatroon. Vlaanderen en Brabant, 17de –19de eeuw”. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 1976, pp. 108-145.

 

VANDENBROEKE (C.). Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk. Beveren-Nijmegen, 1981.

 

VANDENBROEKE (C.). Vrijen en trouwen, van de middeleeuwen tot heden. Brussel-Amsterdam, 1986.

 

VAN DER WOUDE (A.M.). “ Gezinsreconstructie: een nieuwe techniek voor de historische demografie”. Spiegel Historiael, 1968.

 

VANDEWALLE. “Zantend in ’n oud register”. Ten Mandere, 1966, pp. 28-32.

 

VANDROMME (A.). “Izegem in cijfers”. Ten Mandere, 1965, pp. 97-100.

 

VANDROMME (A.). Izegem vroeger. Beeld van een stad. Izegem, 1989.

 

VANDROMME (A.). Izegem vroeger en nu. Izegem, 1974.

 

VANDROMME (J.). Bijdrage tot de toponymie van Izegem. Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1975.

 

VAN POPPEL (F.). Trouwen in Nederland. Een historisch-demografische studie van de 19e en vroeg 20ste eeuw. Wageningen, 1992.

 

VAN POPPEL (F.) en WALHOUT (E.). “De magie van het getal. Trouwen op een dolle dwaze dag in september”. Demos, 1999, pp. 70-72.

 

VERHELST (J.). “De huwelijksregisters oud regiem als bron voor sociale geschiedenis. Een ontgoocheling?”. Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 1967, pp. 85-109.

 

VERHOLLE (R.). Negen eeuwen Izegem. Izegem, 1980.

 

VERMEULEN (A.). “De huwelijksakten van de Burgerlijke Stand als bron voor sociaal-economische geschiedenis”. Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 1985, pp. 203-211.

 

WALL (R.). “The household: demographic and economic change in England 1650-1970”. Family forms in historic Europe, 1994, s.p.

 

WATTELAR (C.) et WUNSCH (G.). Etude démographique de la nuptialité en Belgique. Leuven, 1967.

 

WEIR (D.). “Rather late than never: celibacy and age at marriage in English cohort fertility, 1541-1871”. Journal of Family History, 1984, pp. 340-354.

 

WILLEMS (P.) en WIJEWICKREMA (S.). “De evolutie van de nuptialiteit van 1954 tot 1981”. Bevolking en Gezin, 1984.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende