Het domeinbeheer
van de abdij van Affligem:

het kwartier van Nijvel
(1660 1796).

 

pdf-version

Thomas Tas

 

Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte,
voor het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis.
 

Academiejaar: 2009-2010

Universiteit Gent

 

Promotor: Erik Thoen
Leescommissarissen: Thijs Lambrecht & Steven Vanderputten

home lijst scripties Deze verhandeling is enkel beschikbaar in pdf-versie (1,7 mb)