Vrouwenkloosters in Puebla

in de zeventiende en achttiende eeuw

 

Nicole Tak

 

Scriptie voorgelegd voor de opleiding Algemene Letteren, Taal- en Cultuurstudies

Academiejaar: 2003-2004

Universiteit Utrecht

 

1e promotor: Berteke Waaldijk (Vakgroep Vrouwenstudies Universiteit Utrecht)
2e promotor: Rob van Vuurde (Vakgroep Geschiedenis Universiteit Utrecht)

home lijst scripties inhoud volgende  

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: Het koloniale leven in Mexico

1.1. La Conquista; de verovering van de Nieuwe Wereld

1.2. politieke, economische en sociale verhoudingen in Nieuw Spanje

1.3. positie van de Kerk in Nieuw Spanje

1.4. positie van de vrouw in het sociaal-culturele leven

 

Hoofdstuk 2: Santa Rosa, Santa Mónica en San Jerónimo te Puebla

Inleiding

2.1. Introductie van de drie voorbeeldkloosters

2.2. El Convento de Santa Mónica

2.3. El Convento de Santa Rosa

2.4. El Convento de San Jerónimo

 

Hoofdstuk 3: Interne praktijken in de vrouwenkloosters te Puebla

Inleiding

3.1. Taken binnen de vrouwenkloosters

3.2. Religieuze praktijken in de vrouwenkloosters

3.3. Vrijetijdsbesteding in de vrouwenkloosters

3.4. Belangrijkste etappen in het leven van een non

 

Hoofdstuk 4: Relaties tussen de vrouwenkloosters te Puebla en de buitenwereld

4.1. Relatie tussen het klooster en de families van de nonnen

4.2. Relatie tussen het klooster en de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten

4.3. Relatie tussen het klooster en het volk

 

Hoofdstuk 5: Nonnengetuigenissen uit de vrouwenkloosters te Puebla

Inleiding

5.1. Het systeem van nonnengeschriften

5.2. Nonnengetuigenissen uit Convento de Santa Mónica: Zuster María de San José

5.3. Nonnengetuigenissen uit Convento de Santa Rosa: Zuster María Anna Águeda

de San Ignacio

5.4. Nonnengetuigenissen uit Convento de San Jerónimo: Zuster Alejandra Beatriz

de los Dolores, Zuster Juana Inés de la Cruz.

 

Conclusie

 

Woordenlijst van Spaanse trefwoorden

 

Bibliografie

 

Bijlagen

home lijst scripties inhoud volgende