Het ambacht van de zilversmeden

te Kortrijk

in de tweede helft van de 18de eeuw

 

door Valerie Vanhoutte

 

 

Verhandeling  voorgelegd  tot het behalen van

de graad van licenciaat in de geschiedenis

(groep Nieuwe Tijden)

 Universiteit Gent

 

academiejaar 1999-2000

 

Promotor: Prof. Dr. H. Soly

 

home lijst scripties inhoud volgende  

Woord vooraf

Lijst van afkortingen

Inhoudstafel

Inleiding

Bronnen

1. Onuitgegeven bronnen (RAK)

2. Bibliografie

2.1 Werken

2.2 Artikels

 

Deel I: Het religieuze, politiek-militaire, financiŽle en gerechtelijke leven van het Kortrijkse ambacht van de zilversmeden

 

Inleiding

 

Hoofdstuk1: De plaats van het ambacht in het religieuze leven

1.1 Inleiding

1.2 De patroonheilige van het ambacht van de zilversmeden

1.2.1 Het leven van St.-Elooi

1.2.2 De legendes van St.-Elooi

1.2.3 De afbeelding van St.-Elooi

1.2.4 De relikwie van St.-Elooi

1.3 De religieuze aangelegenheden binnen het ambacht

1.3.1 De herdenkingsmissen ter ere van de overleden meesters

1.3.2 De liefdadigheidswerken van het ambacht

1.3.3 De Heilige Sacramentsprocessie

 

Hoofdstuk 2:  De plaats van het ambacht in het politiek- militaire leven

2.1 Inleiding

2.2 Algemeen

2.2.1 De Oostenrijkse successieoorlog (1740-1750)

2.2.2 Kortrijk en de revolutie van 1789

2.3 Het ambacht van de zilversmeden in Kortrijk

2.3.1 Meester Devos

2.3.2 Meester Nolf

2.3.3 Jean Nolf, leerling

2.3.4 Charles Desmit, leerling

2.3.5 J. Coulembier, leerling

 

Hoofdstuk 3: De politiek van het ambacht van de zilversmeden

3.1 Inleiding

3.2 De ordonnantie van 8 mei 1515

3.3 De ordonnantie van 13 april 1551

3.4 De ordonnantie van 20 oktober 1608

3.5 De ordonnantie van 24 juli 1688

3.6 De ordonnantie van 19 september 1749

 

Hoofdstuk 4: De financiŽle toestand van het Kortrijkse ambacht van de zilversmeden

4.1 Inleiding

4.1.1 Bespreking van de bron

4.1.2 Werkwijze

4.2 De 1ste rekening van 06/03/1745 tot 23/01/1756 onder de rendant Pieter Nolf

4.2.1 Overzicht

4.2.2 Grafieken

4.2.3 Bespreking

4.3 De 2de rekening van 23/01/1756 tot 31/12/1758 onder de rendant Guillaume van de Maele

4.3.1 Overzicht

4.3.2 Grafieken

4.3.3 Bespreking

4.4 De 3de rekening van 01/01/1759 tot 31/12/1761 onder de rendant Charles Desmit

4.4.1 Overzicht

4.4.2 Grafieken

4.4.3 Bespreking

4.5  De 4de rekening van 01/01/1762 tot 31/12/1764 onder de rendant Philip Devos

4.5.1 Overzicht

4.5.2 Grafieken

4.5.3 Bespreking

4.6 De 5de rekening van 01/01/1765 tot 31/12/1767 onder de rendant Gaspard De Millecamps

4.6.1 Overzicht

4.6.2 Grafieken

4.6.3 Bespreking

4.7 De 6de rekening: van 01/01/1768 tot 31/12/1770 onder de rendant Joos Alison

4.7.1 Overzicht

4.7.2 Grafieken

4.7.3 Bespreking

4.8 De 7de rekening van 01/01/1771 tot 31/12/1773 onder de rendant Philip Devos

4.8.1 Overzicht

4.8.2 Grafieken

4.8.3 Bespreking

4.9 De 8ste rekening van 01/01/1774 tot 01/01/1777 onder de rendant Jozef Veys

4.9.1 Overzicht

4.9.2 Grafieken

4.9.3 Bespreking

4.10 De 9de rekening van 01/01/1777 tot 31/12/1779 onder de rendant Joannes Simons

4.10.1 Overzicht

4.10.2 Grafieken

4.10.3 Bespreking

4.11 De 10de rekening van 01/01/1780 tot 01/01/1783 onder de rendant Hendrik Vanleerberghe

4.11.1 Overzicht

4.11.2 Grafieken

4.11.3 Bespreking

4.12  De 11de rekening van 05/01/1783 tot 31/12/1785 onder de rendant Pieter Waldack

4.12.1 Overzicht

4.12.2 Grafieken

4.12.3 Bespreking

4.13 De 12de rekening van 01/01/1786 tot 31/12/1788 onder de rendant Petrus Laheyne

4.13.1 Overzicht

4.13.2 Grafieken

4.13.3 Bespreking

4.14 De 13de rekening van 01/01/1789 tot 31/12/1793 onder de rendant Augustin Vandewinckele

4.14.1 Overzicht

4.14.2 Grafieken

4.14.3 Bespreking

4.15 Vergelijking van de verschillende rekeningen van het ambacht

4.15.1 De ontvangsten

4.15.2 De uitgaven

 

Deel II: Een prosopografisch onderzoek naar de zilversmeden van kortrijk in de 2de helft van de 18de eeuw

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: De zilversmeden in hun beroep

1.1 Inleiding

1.2 Een overzicht van de functies binnen het ambacht

1.2.1 Gezworen wisselaar

1.2.2 Gezworene

1.2.3 Deken, overdeken, rendant en onderdeken

1.2.4 Controleurs van de rekeningen

1.2.5 Knecht

1.3 De leerlingen van het ambacht

1.3.1 De leertijd in de keuren

1.3.2 Een overzicht van de jaarlijkse nieuwe leerlingen

1.4 Het meesterschap binnen het ambacht

1.4.1 Het aantal meesters

1.4.2 De voorwaarden om tot meester benoemd te worden

1.4.3 Een overzicht van de jaarlijkse nieuwe meesters

1.5 Het lidmaatschap binnen het ambacht

1.5.1 Inleiding

1.5.2 Overzicht

 

Hoofdstuk 2:  De zilversmeden als burgers van de stad Kortrijk

2.1 Inleiding

2.2 Een overzicht van de Kortrijkse zilversmeden

2.2.1 De parochieregisters tot 1796

2.2.2 De bevolkingstellingen van het jaar IV (21/09/1795-20/09/1796)

2.2.3   Zilversmeden als burgers: bevolkingstelling in 1815

2.2.4 De wezerijregisters en de staten van goed van enkele meesters

2.3 De familiale banden tussen de zilversmeden

2.3.1 Een huwelijk tussen de kinderen van de zilversmeden

2.3.2 Meesters en meesterzonen / meesterdochters

2.3.3 De weduwen van de meesters van het ambacht

2.3.4 De woonplaats van de zilversmeden

 

Deel III: Het Kortrijkse zilverwerk in de 2de helft van de 18de eeuw

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1: De verspreiding van het Kortrijkse zilverwerk

1.1 De geografische verspreiding van het Kortrijkse zilverwerk

1.2 De kwaliteit en het succes van het Kortrijkse zilverwerk

 

Hoofdstuk 2: Het Kortrijkse zilverwerk

2.1 Overzicht van het zilverwerk op basis van de zilversmid

2.2 Overzicht van het zilverwerk op basis van gebruik

2.3 Overzicht van het zilverwerk op basis van de afzet: de St.-Maartenskerk te Kortrijk

 

Hoofdstuk 3: De aanmaak van zilverwerk

3.1 De werkplaats van de zilversmeden

3.2 De regels bij de aanmaak van zilverwerk

3.3 De technieken bij de aanmaak van zilverwerk

Hoofdstuk 4: De controle van het zilverwerk

4.1 De visitaties

4.2 De merktekens

 

Besluit

 

home lijst scripties inhoud volgende