Het ambacht van de zilversmeden te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw. (Valerie Vanhoutte)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

Cfr. Infra: zie hieronder

 Cfr. Supra: zie hierboven

 G.O.K.K.: Geschiedkundige en Oudheidkundige Kring van Kortrijk

 MSAK: Modern Stadsarchief van Kortrijk

 OSAK: Oud Stadsarchief van Kortrijk

 SM: St.-Maartenskerk van Kortrijk

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende